Babil

  • Marduk Kehaneti

    Marduk Nedir Büyük Kehanet

    Marduk Nedir Marduk Nedir Kehaneti, Aşur kentindeki bir tapınağın bitişiğindeki Üfürükçü Evi olarak bilinen bir binada bulunan M.Ö. 713-612 yılları arasına tarihlenen bir Asur belgesidir....

  • Babil Yaratılış Destanı

    Babil Yaratılış Destanı

    Enuma Eliş – Babil Yaratılış Destanı – Tam Metin Babil Yaratılış Destanı, Enuma Eliş (Yaratılışın Yedi Tableti olarak da bilinir) Mezopotamya yaratılış efsanesidir ve adı...