Arkeoloji🌐Türkiyedeki Antik Kentler

Myra Antik Kenti

Myra Uygarlığı Hakkındaki Bilgiler

Myra Antik Kenti

Myra Antik Kenti kim yaptı?

Bu Antik Kent, MÖ 5. yüzyılda Likya halkı tarafından kurulmuştur. Likya, Antalya’nın batısında yer alan tarihi bir bölgedir ve Myra, Likya’nın en önemli şehirlerinden biridir. Myra, Likya’nın politik, kültürel ve ticari merkezi olarak gelişti. Myra, Roma İmparatorluğu döneminde de önemini korumuştur. Ayrıca, kentteki Roma mimarisi ve yapıları, Roma İmparatorluğu’nun gücünü yansıtan önemli eserler arasındadır.

Myra Antik Kenti’nin kuruluşu hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, kentin Likya halkı tarafından kurulduğu bilinmektedir. Kentin bazı önemli yapıları, Hellenistik ve Roma dönemlerinde inşa edilmiştir. Bu yapılar arasında tiyatro, gymnasium, agora ve hamamlar gibi önemli kamu binaları yer alır. Sonuç olarak, Myra Antik Kenti’nin yapımı Likya halkına kadar uzanmaktadır. Kent, tarih boyunca farklı dönemlerde birçok kültür ve medeniyetin etkisi altında kalmış ve bugün birçok tarihi ve arkeolojik kalıntıyı korumaktadır.

Myra Antik Kenti
Myra Antik Kenti

Myra Antik Kenti Hangi Şehirdedir?

Bugün modern Türkiye’nin güneybatısındaki Antalya ilinde, Demre ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Myra Antik Kenti, Likya bölgesindeki diğer antik kentlerle birlikte, antik çağda önemli bir ticaret merkeziydi ve bugün hala ziyaret edilebilen antik kalıntılarıyla ünlüdür. Ayrıca, Myra Antik Kenti’nin Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholas’ın doğum yeri olduğuna inanılan ünlü St. Nicholas Bazilikası’nın da bulunduğu yerdir.

Myra Antik Kent
Myra Antik Kent

Myra Antik Kenti ismi Nereden Gelir?

Şehrin antik dönemdeki önemli bir liman kenti olmasıyla ilgilidir. “Myra” kelimesi, Yunanca “myrrh” kelimesinden gelir ve anlamı “mür” veya “mürver ağacı”dır. Antik dönemde, Myra Limanı, mür ihracatı için önemli bir limandı ve bu nedenle şehrin adı “Myra” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Myra Antik Kenti, Likya bölgesindeki diğer antik kentlerle birlikte, İpek Yolu’nun bir parçası olan önemli bir ticaret merkeziydi ve bu nedenle adı da Likya dilinde “kent” anlamına gelen “Mura” kelimesinden de türetilmiş olabilir.

Myra Antik Kenti
Myra Antik Kenti

Myra Antik Kentinde neler var?

Bu Antik Kentinde bulunan bazı önemli  eserler şunlardır.

  1. Likya’nın en önemli kaya mezarlarından biri olan Perge mezarı.
  2. Roma dönemine ait tiyatro, stadyum, agora ve hamam gibi kalıntılar.
  3. Aziz Nikolaos Kilisesi, Hristiyanlar için önemli bir hac yeri olarak kabul edilir.
  4. Antik kent içinde bulunan antik kent surları.
  5. Harabeleri arasında yürüyebileceğiniz kentin sokakları ve kalıntıları.

Bu Antik Kenti ayrıca doğal güzellikleri ile de ünlüdür. Kentin yakınlarında yer alan Kekova adası, turistik açıdan önemli bir yerdir ve tarihi bir bölgede yer alan bir deniz kalesi ile ünlüdür. Ayrıca, yakındaki Patara Plajı, ünlü kumu ve çevresindeki tarihi kalıntılarla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Myra
Myra

Myra Tiyatrosu kaç kişilik?

Bu Antik Kenti, özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeriydi. Kentin en önemli yapılarından biri, 1. yüzyılda inşa edilen tiyatrosudur. Tiyatro, yaklaşık 10.000 kişilik bir kapasiteye sahipti ve hala günümüze kadar kısmen ayakta kalmıştır.

Myra Antik Kent Tiyatrosu
Myra Antik Kent Tiyatrosu

Myra Kaya Mezarları?

Bu mezarlar, kayalara oyulmuş olup, Likya’nın ölülerini defnetmek için kullanılmıştır. Myra Antik Kenti, tarih ve kültür açısından zengin bir geçmişi olan bir turizm bölgesidir. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaya Mezarlar
Kaya Mezarlar

Myra Antik Kenti Ne Amaçla Yapılmıştır?

MÖ 5. yüzyıldan itibaren Likya halkı tarafından kurulmuştur. Kentin kuruluş amacı, tarım ve ticaret faaliyetleri için uygun bir bölge olmasıydı. Ayrıca kent, Likya’nın önemli bir şehri olarak politik ve kültürel açıdan da önemli bir rol oynamıştır.

Myra, Roma İmparatorluğu döneminde de önemini korumuştur. Kent, Roma döneminde önemli bir liman kenti olarak kullanılmıştır. Bu sebeple Akdeniz’deki diğer limanlara ticaret yapmak için önemli bir geçiş noktası olmuştur. Ayrıca, kentteki Roma mimarisi ve yapıları, Roma İmparatorluğu’nun gücünü yansıtan önemli eserler arasındadır.

Myra, Hristiyanlık tarihi açısından da önemlidir. Aziz Paulus ve Aziz Barnabas gibi Hristiyan azizlerinin burada yaşadığına ve vaaz verdiğine inanılmaktadır. Ayrıca Aziz Nikolaos Kilisesi, Hristiyanlık dünyası için önemli bir hac yeri olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, Myra Antik Kenti, tarihi, kültürel ve ticari önemiyle önemli bir yerleşim yeridir ve günümüze kadar birçok tarihi ve arkeolojik kalıntıyı korumuştur.

Myra Kenti
Myra Kenti

Myra Dini

Bu Antik Kent, antik çağda Likya bölgesinde bulunan bir yerleşim yeriydi ve bu nedenle farklı dinlerin etkisi altında kalmıştı. Antik dönemde Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü dönemde, kentte Roma dinleri ve pagan inançları yaygındı.

Ancak, Hristiyanlık da Myra’da önemli bir rol oynamıştır. Kentte Aziz Nikolaos Kilisesi’nin inşa edilmesi, Hristiyanlığın burada önemli bir din olarak kabul edildiğini göstermektedir. Aziz Nikolaos Kilisesi, Hristiyanlık tarihi için önemli bir yer olarak kabul edilmektedir. Çünkü Aziz Nikolaos burada doğmuş ve rahip olarak görev yapmıştır.

Myra Antik Kenti’nde ayrıca, Roma İmparatorluğu döneminde popüler olan Mithras dinine ait kalıntılar da bulunmuştur. Mithras dininin adetleri, Roma İmparatorluğu’nun askeri sınıfı arasında yaygın olarak uygulanmıştır.

Ayrıca günümüzde Myra Antik Kenti, bir turizm bölgesi olarak ziyaret edilmekte ve farklı dinlere ait kalıntıları barındırmaktadır.

Aziz Nikolaos Kilisesi
Aziz Nikolaos Kilisesi

Aziz Nikolaos Kilisesi önemi

Antalya’nın Demre ilçesi sınırlarında yer alan Myra Antik Kenti’nde bulunmaktadır. Aziz Nikolaos Bazilikası olarak da bilinen kilise, 4. yüzyılda yaşamış olan Aziz Nicholas’ın mezarının içinde yer almaktadır.

Kilise, Bizans döneminde inşa edilmiştir ve üç nefli bazilika planına sahiptir. Kilisenin içi, freskler ve mozaiklerle süslenmiştir ve Hristiyan dünyasında önemli bir hac yeri olarak kabul edilir. Kilise, dünyanın birçok yerinden ziyaretçi çeker ve özellikle Noel Baba’nın mezarını ziyaret etmek isteyen turistlerin ilgisini çeker.

Aziz Nikolaos Kilisesi’nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, 11. yüzyılda kiliseye eklemeler yapılmıştır ve 1862’de bir deprem sonrasında restore edilmiştir. Kilisenin içindeki fresklerin ve mozaiklerin büyük bir kısmı, 20. yüzyılda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarılmıştır.

Aziz Nikolaos Kilisesi
Aziz Nikolaos Kilisesi

Aziz Nikolaos günü nedir?

Bugün, Aziz Nikolaos Kilisesi, Myra Antik Kenti’nin en önemli turistik yerlerinden biridir ve Hristiyan dünyasında önemli bir hac yeri olarak kabul edilir. Ayrıca kilise, ziyaretçilerin Noel Baba’nın mezarını ziyaret etmelerine izin verir ve her yıl 6 Aralık’ta Noel Baba’nın anma günü kutlanır.

Tarihte Noel Baba kimdir?

Aziz Nicholas aynı zamanda Noel Baba olarak da bilinir Hristiyanlığın en sevilen azizlerinden biridir. Bugünkü Türkiye’nin Antalya ilinin Demre ilçesinde bulunan Myra Antik Kenti’nde, 4. yüzyılda yaşamış bir piskopostur.

Aziz Nicholas’ın hayatı hakkında bilinenler, çoğunlukla efsanelerle doludur. Ancak, yaşadığı dönemde yoksullara yardım etmesi ve adaleti savunması ile tanınmıştır. En çok bilinen hikayesi, bir baba ve kızının fakirlik nedeniyle fuhuşa zorlandığına dairdir. Aziz Nicholas, baba tarafından ödenecek olan üç altını bulmak için gece yarısı bir çiftlik evinin penceresinden altın keselerini atarak aileyi kurtarmıştır.

Aziz Nicholas’ın ölümünden sonra mirası, Hristiyanlık dünyasında yayıldı ve özellikle Orta Çağ’da popüler hale geldi. Bugün, Aziz Nicholas’ın mirası, Noel kutlamaları ile özdeşleştirilir ve birçok ülkede çocukların Noel Baba’nın hediyelerini getireceğine inanması gibi bir gelenek vardır. Ayrıca, Aziz Nicholas’ın anısına, birçok kilise ve şapel inşa edilmiştir ve onun hayatı ve mirası, Hristiyanlıkta önemli bir rol oynamaktadır.

Aziz Nikola mezarı nerede?
Noel babanın mezarı nerede?

Noel Baba’nın mezarı, Antalya’nın Demre ilçesi sınırlarında yer alan Myra Antik Kenti’nde bulunmaktadır. Ölümünden sonra, Noel Baba’nın mezarı Demre’de bir kiliseye gömüldü.

Bugün, Noel Baba’nın mezarı, Aziz Nicholas Bazilikası olarak adlandırılan bir Hristiyan kilisesinin içindedir. Aziz Nicholas Bazilikası, Myra Antik Kenti’nin en ünlü yapılarından biridir. Birçok turistin ziyaret ettiği bir yerdir. Ayrıca Kilise, Bizans döneminde inşa edilmiştir ve Noel Baba’nın mezarı, kilisenin altındaki bir kriptte yer almaktadır.

Noel Baba’nın mezarı, Hristiyanlık dünyası için önemli bir hac yeri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca her yıl 6 Aralık’ta Noel Baba’nın anma günü olarak kutlanır. Bu gün, çevre köylerden gelen yerel halk ve turistler, Aziz Nicholas Bazilikası’na ziyaretler gerçekleştirir. Noel Baba’nın mezarını ziyaret ederler.

Myra giriş ne kadar?

Myra antik kentindeki giriş ücretleri

2023 Sivil Ücret 90 TL
Öğrenci Sesli Rehberlik Hizmeti Vardır.

Giriş Çıkış Saatleri
Yazın Giriş-08:30    Çıkış-19:30

Kışın Giriş-08:30    Çıkış-17:30

kente giriş sağlanmaktadır. Ayrıca Müze Kart geçerlidir.

Müze karta yıllık ödediğiniz bir rakam ile bir çok Antik Kente 1 yıl boyunca ücretsiz girebiliyorsunuz.

Müze Kart Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Ancak bu fiyatlar zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel ücretleri öğrenmek için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Myra Antik Kenti hakkındaki yazımızı okuduğumuz için teşekkür ederiz.

Diğer bir yazımızda Karnak Tapınağı Mısır hakkındaki makalemizi okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu