Antik RomaArkeoloji🌐

Romanın Kuruluşu

Romanın Kuruluşu

Romayı kim kurmuştur?

Romanın Kuruluşu Geleneksel olarak, Roma’nın kurucusu olarak Romulus olarak bilinen efsanevi bir figür kabul edilir. Roma’nın kuruluş hikayesi, Romulus ve kardeşi Remus’un, bir kurt tarafından büyütüldüğü ve sonunda Roma şehrini kurdukları şeklinde anlatılır.

Ancak modern tarihçiler, Roma’nın gerçek tarihini daha tartışmacı bir şekilde ele alırlar ve Romulus ve Remus hikayesiyle ilgili tarihsel kanıtların zayıf olduğunu kabul ederler. Roma’nın gerçek kuruluşu hakkında daha az efsaneye dayalı bir anlatı, Romalı tarihçi Tito Livy tarafından yazılmıştır. Livy’ye göre, Roma, MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur.

Roma’nın erken tarihinde, şehir bir monarşi tarafından yönetiliyordu ve bir dizi kral tarafından yönetildi. MÖ 509’da, son kral olan Lucius Tarquinius Superbus’un devrilmesiyle Roma Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyet dönemi, Roma’nın yükselişinin ve dünya tarihinde önemli bir güç haline gelmesinin başlangıcını işaret etti. Roma İmparatorluğu’nun kuruluşu ise, İmparator Augustus’un MÖ 27’de iktidara gelmesiyle gerçekleşti ve imparatorluk, MS 476’ya kadar yaklaşık 500 yıl boyunca varlığını sürdürdü.

Romanın kurulması nedir?

Roma, Etrüsk boyunduruğundan kurtulduktan sonra, yakın komşularıyla bir dizi kanlı savaşlar yapmak zorunda kaldı. Titus Livius’un Tarih’inde, bu savaşlarda ünlenen kahramanların savaş başarılarıyla ilgili birçok öykü vardı. Romalılar, hiç kuşkusuz Latium ve Roma’yı yitirmeye katlanmayan Etrüsklerle yüz yıla yakın süre (5. yüzyılda) savaştılar. Ama artık Roma da saldırıya geçti; 396 yılında, Etrüsk kenti Veii alınıp yerle bir edildi ve bunun sonucu olarak, savunma hattı Roma surlarının 30 kilometre ötesine taşındı. Romalılar bir yandan Etrüsklerle savaşırken, V. yüzyılın birinci yarısı boyunca, kuzeydoğudan Latium’a karşı saldırıya geçen Sabinler’i geri püskürtmek zorunda kaldılar. Doğudan ve güneyden, dağlı Volsclar ve Aequler, genel olarak yaz aylarında ve hasat sırasında Latium ovasına sürekli akınlar yapıyorlardı. Roma, dört bir yandan saldırıya geçen düşmanlara karşı, ancak, eli silah tutan bütün erkekleri her yıl silah altına toplayarak kendini savunmayı başarabiliyordu. Roma, V. yüzyılın başında, başlarında Latin Aricia kentinin bulunduğu Aricia Federasyonu ve Etrüsklerin saldırı tehditi altında bulunan Herniclerle ittifak kurmayı başardı. Latinlerle, savaş durumunda sürekli karşılıklı yardım antlaşması ( MÖ 493) yapıldı.

Romanın Kuruluşu
Romanın Kuruluşu

Romanın ilk kralı kimdir?

Geleneksel olarak, Romulus Roma’nın ilk kralı olarak kabul edilir. Roma’nın kuruluş efsanesine göre, Romulus ve Remus adında iki erkek kardeş, bir kurt tarafından büyütülmüşlerdir. Romulus daha sonra Roma şehrini kurmuştur ve bu şehrin ilk kralı olarak kabul edilmiştir.

Romulus hakkında pek fazla tarihi kanıt bulunmamaktadır ve bazı tarihçiler onun efsanevi bir figür olduğunu düşünmektedirler. Ancak, Roma’nın erken tarihi hakkında birçok mit ve efsane olsa da, Roma’nın gerçek tarihi hakkında da bilgiler mevcuttur. Roma’nın ilk dönemleri, şehir devleti olarak yönetildiği bir monarşi dönemiyle başlar ve bu dönemde Roma bir dizi kral tarafından yönetilir. Ancak Roma, MÖ 509 yılında son kral olan Lucius Tarquinius Superbus’un devrilmesiyle birlikte cumhuriyet rejimine geçer.

Romanın tarihçesi nedir?

Birbirine akraba olan ulusları birbirleriyle sıkı sıkıya birleştiren bu üçlü antlaşma, aynı zamanda, M.Ö. IV. yüzyılın başlarında orta İtalya’da ortaya çıkan uluslararasındaki ilişkilerin genel dengesini sağlayarak, Roma’nın kendisini savunmasına ve bağımsızlığını güçlendirmesine yardımcı oldu. Ama bu yüzyılın ilk on yıllarında, kuzey ve orta İtalya, Atlantik Okyanusu’ndan Tuna’nın orta ve daha sonra aşağı kesimlerine kadar bütün batı ve orta Avrupa’da yaşayan Keltlerin ya da Gallerin (Gallialıların) istilasının neden olduğu büyük felaketle altüst oldu. V. yüzyılın sonunda, bazı Gallia ulusları (Boiiler ve Cenomaniler, vb.) Alp dağlarının boğazlarını aşarak ?ô ovasını işgal ettiler ve burayı Gallia Cisalpina yaptılar. Keltler-Galler, buradan güneye doğru yürüdüler, pmbria’yı istila ettiler ve Etrüsk kentlerini ele geçirmeye başladılar. “Hiç görülmemiş bir düşman, Okyanus’tan, dünyanın öbür ucundan ilerliyordu”, diye yazıyor Titus Livius. Galler, geleneğin belirttiğine göre Brennus’un (büyük bir olasılıkla bir özel ad olmayan Brennus, Keltler’e başkan anlamına gelen sözcüktür) komutası altında, Roma ordusunu Roma’ya on beş kilometre uzaklıkta Allia ırmağı ağzında büyük bir yenilgiye uğrattılar. Lejyonların bazı küçük artıkları Veii kentine sığındı. “Allia günü” Roma tarihinin en acı anılarından biri oldu. Galler, üç gün süren savaştan sonra Roma’yı işgal ettiler, ateşe verdiler ve halkın büyük bir bölümün kılıçtan geçirdiler Roma geleneğine göre 390, Aristoteles’e göre 387 yılı). Bir tek Kapitol (Capitolium) dayandı, buraya küçük bir birlikle birlikte sığınan Roma hükümeti altı ay süren kuşatmaya başarıyla karşı koydu. Geleneğin aktardığına göre, 1.000 altın lira fidye alan Galler, Roma’yı ve Roma topraklarını boşaltmaya razı oldular.

Romanın tarihi

Keltlerin akınları kırk yıl daha sürdü. Zayıf düşen Roma, Latium’daki egemenliğini yitirdi ve eski durumunu kazanmak için tekrar mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak M.Ö. IV. yüzyılın ortasında, saldırıyla karşılık verebilmek için yeterli güç toparlayabildi. Bu yüzyılın 50’nci yılı dolaylarında, Aequler ve Volsclar kesinlikle yenilgiye uğradılar ve Romalılar aynı dönemde Etrüsk kenti Caere’yi ele geçirdiler. Gallerin Latium’a saldırıları 349 yılından itibaren sona erdi. Roma ve müttefiklerinin toprakları 6.000 kilometre kareye ulaştı. Bununla birlikte, bütün Roma tarihinde, bağımsızlığının ilk 150 yılında yaşadığı tehditler ve tehlikeler dönemine benzer bir başka dönem yoktur, ancak bütün gücünü son sınırına kadar kullanarak bağımsızlığını savundu ve küçük toprağını koruyabildi.

Romanın Kuruluşu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Diğer bir yazımızda Acımasız İmparator Caligula Kimdir? hakkındaki makalemizi okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu