Antik PersArkeoloji🌐

Büyük Pers istilası Milattan önce 480 yılı

Büyük Pers istilası Milattan önce 480 yılı: Pek uzun olmamıştı, Büyük tehdit zihinlerde taze ve hayatı derinden etkilemişti. ( MÖ 480) Salamis deniz savaşı babasının aksine daha inatçı, azimli idealist kişilik KRAL XERXES Atinayı cezalandıracak tanrı kral nazarında ,baş kaldıran Helen dünyasına gereken dersi verecekti. Bundan 10 yıl önce BÜYÜK KRAL DAREUS MARATHON ovasına çıkardığı devasa ordusuyla yenilgiyi tecrübe etmiş, korkunç Kaderini kabullenmişti.

Büyük Pers istilası Milattan önce 480 yılı

Harekatın özü iyon ayaklanması denen DEMOKRASİ temelli bir direnişti. Fakat bu kolay hazmedilecek bir durum değildi. Girilen kanlı çarpışmalar birçok cana mal olmuş, pers hafif süvarisi karşısında yunan hopliti denen phalanks gücü galip gelmisti. DAREUS bu yenilginin intikamını daha sonra almak istemişse de MISIR ve BABİL isyanları duruma engel olmuştu. fakat şimdi Zamanı gelmişti XERXES bu intikamı alacak gereken cezayı kesecekti.

ŞİRA yıldızı diyordu rahipler impator’un burcuna girmiş , yüzülen deriler ve organlar zafere nişane olmuştu, vakti gelmişti salamis savaşı yunanistan ‘da (MÖ 480) Yılında başlayan pers istilasının en kritik zamanıydı XERXES sayısı milyonu bulan ordusuyla HELLASPONTUS ( ÇANAKKALE) boğazını geçmiş , TRAKYA üzerinden gelmiş kıta yunanistan ve dolaylarını tehdit etmişti Hedef Atınaydı uygarlık yıkılacak tüm parşömenler yakılacak Demokrasi yok edilecekti.

Bu korkunç atak karşısında 2 büyük güç Atina ve Sparta tehlikeye karşı birleşiyor ,diğer polis güçlerini mücadeleye dahil ediyordu 2 farklı gruba ayrılan Grek kuvvetleri birçok kanattan saldırıyı savuşturacak bu ölüm-kalım savaşını alt edecekti . Başka çareleri yoktu, zira tanrılar nazarında ölümlüler yabani otları kadar zayıf ve önemsizdi.

Büyük Pers istilası Milattan önce 480 yılı

SPARTA kuvvetleri KRAL LEONIDAS öncülüğünde TERMOPYLAE GEÇIDÎ denen şeytan geçidini tutarken, ATİNALİ GENERAL VE SIYASETÇî birçok politik hamle’ nin Mimari THEMISTOKLES ,Atina deniz kuvvetleriyle, pers ordusunu salamis körfezinde karşılayacaktı. Çatışmalar TERMOPYLAE geçidin de amansız gelişiyordu, bir avuç sayıları 300 kadar olan spartalı direnişçi geçide set örmüş, öncü pers kuvvetleri üzerinde keskin bir galibiyet sağlamıştı. Pers elit kuvvetleri ölümsüzler..

Büyük Pers istilası Milattan önce 480 yılı Resmi kayıtlar

Pers İstilası, M.Ö. 480 yılında gerçekleşen antik Pers İmparatorluğu’nun Büyük İskender tarafından yapılan bir istiladır. Bu istilayla birlikte, Pers İmparatorluğu’nun en güçlü dönemi sona ermiş ve Büyük İskender’in imparatorluğunun güçlenmesine neden olmuştur.

Savaş, bugün Irak, Iran ve Türkmenistan gibi bölgelerde yapılmıştır. Pers İmparatorluğu, o dönemde Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninde yayılmış olan geniş bir coğrafyaya sahipti. Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nun en güçlü kısmını ele geçirmek ve doğu sınırlarını genişletmek için bu istilaya girişmiştir.

Savaşın katılımcıları arasında, Büyük İskender ve onun Makedonya ordusu bulunmaktadır. Ayrıca, Pers İmparatorluğu’nun orduları ve onların lideri Dareios III de savaşa katılmıştır. Bu istilaya katılan diğer küçük güçler ve devletler de mevcuttur.

Pers İstilası, Büyük İskender’in doğu sınırlarını genişletmesi ve Pers İmparatorluğu’nun en güçlü dönemini sona erdirmesi nedeniyle antik tarihte önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, Büyük İskender’in bu istilası sonrasında kurduğu İskenderiye (Şehir) gibi kentler, bugün hala önemli turistik ve kültürel merkezlerdir.

Büyük Pers istilası iskender için önem taşıyordu

Pers İstilası, Büyük İskender’in imparatorluğunun büyümesi ve güçlenmesi açısından oldukça önemlidir. Savaşın sonunda, Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nun en güçlü kısımlarını ele geçirmiş ve bu bölgelerde yerleşik halkın kültür ve yaşam tarzını Makedonya kültürüne uyarlayarak imparatorluğunu güçlendirmiştir.

Bu istilayla birlikte, Büyük İskender’in imparatorluğu, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki ticaret yollarını ele geçirmiş ve ticareti kontrol altına almıştır. Bu da onun imparatorluğunun zenginliğini artırmış ve onun güçsüzlüğünü azaltmıştır.

Ayrıca, Pers İstilası, o dönemde Pers İmparatorluğu’nun güçsüzlüğünün ve iç kargaşanın göstergesi olarak da kabul edilirdi. Savaşın sonunda, Pers İmparatorluğu zayıflamış ve güçsüz hale gelmiştir. Bu da Büyük İskender’in imparatorluğunun güçlenmesine ve Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki güç dengelerinin değişmesine neden olmuştur.

Pers İstilası, tarihte önemli bir yere sahip ve Büyük İskender’in imparatorluğunun güçlenmesinin önemli bir nedenidir. Bu istilayı yaparken kullanılan taktik ve stratejiler, bugün hala stratejik planlamada kullanılan teknikler arasında yer alır. Ayrıca, bu istilanın sonunda oluşan yeni imparatorluk ve Büyük İskender’in güçlenmesi, tarihteki diğer imparatorlukların ve devletlerin oluşumunu da etkilemiştir.

Bu savaş İskenderin Güçlenmesinin önemli bir adımıdır. Bu olay, bugün hala stratejik planlamada kullanılan tekniklerin kaynağıdır ve tarihteki diğer imparatorlukların ve devletlerin oluşumuna da etki etmiştir. Ayrıca, Pers İstilası, Makedonya ordusunun ve Büyük İskender’in stratejik ve taktik becerilerinin örnek gösterilmesi açısından da önemlidir.

Büyük Pers istilası Milattan önce 480 yılı İskender ve halkı için genişleme stratejisi oldu

Bu İstila, tarihte birçok açıdan önem taşır. Bu sefer, Makedonya ordusunun ve Büyük İskender’in güçsüzlüğünü göstermeden önce yapılan en büyük ve en önemli seferdir. Aynı zamanda, Büyük İskender’in imparatorluğunun genişlemesinin ve güçlenmesinin önemli bir adımıdır.

Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nun ele geçirdiği bölgelerde yerleşik halkın kültür ve yaşam tarzını Makedonya kültürüne uyarlayarak imparatorluğunu güçlendirdi. Bu, Makedonya imparatorluğunun kültürel zenginliğini arttırmasına ve imparatorluğun kültürel bir kimliğe sahip olmasına yardım etti. Aynı zamanda, Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’ndaki iç kargaşayı değerlendirerek, Pers İmparatorluğu’nun güçsüzlüğünü kullanmıştır.

Pers İstilası, bugün hala stratejik planlamada kullanılan teknikler arasında yer alır. Örneğin, Makedonya ordusu, savaş alanındaki hareketlerini hızlı ve çok kararlı bir şekilde yapmıştır. Ayrıca, Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nun güçsüz noktalarını belirlemiş ve onları zayıflatmıştır. Bu taktikler, bugün hala stratejik planlamada kullanılan teknikler arasında yer alır ve başarılı bir stratejik planlamanın örnek gösterilmesi açısından önemlidir.


katkılar mehmet-aslan

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu