Amerika TarihiAmerika Uygarlıkları🔎Diğer Kategoriler

13 Koloni Olayı

On üç Koloni Nedir

13 Koloni Olayı

13 Koloni Olayı hakkındaki bilmeniz gerekenleri sizler için paylaşıyoruz.

Kaç Koloni Birleşip Amerikayı Kurmuşlar?

Amerika Birleşik Devletleri, 13 İngiliz kolonisinden doğdu. Bu koloniler, 17. ve 18. yüzyıllarda Kuzey Amerika’da kurulmuştur ve günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında bulunmaktadır. 1776’da, bu 13 koloni Amerika Birleşik Devletleri’ni kurmak için bir araya gelerek bağımsızlık ilan ettiler ve İngiliz İmparatorluğu’ndan ayrıldılar. Ayrıca bağımsızlık ilanı, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğuşunu işaret etti ve tarihteki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilmektedir.

13 Koloni Haritası
13 Koloni Haritası

13 Koloni Nedir

Bu olayı, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşuna öncülük eden tarihi bir süreçtir. 17. ve 18. yüzyıllarda İngiliz İmparatorluğu, bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında 13 koloni kurmuştur. Bu koloniler, Virginia, Massachusetts, New Hampshire, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Delaware, North Carolina, South Carolina, New Jersey, New York, Pennsylvania ve Georgia’da bulunmaktaydı.

Koloniciler, İngiliz İmparatorluğu’nun yasalarına tabi olarak yaşamaktaydılar ancak İngiliz hükümetinin Amerika’daki politikalarına karşı giderek artan bir şekilde muhalefet ettiler. Koloniciler, İngiliz hükümetinin vergilendirme politikalarına, ticari kısıtlamalarına ve genel olarak İngiliz yönetimine karşı çıktılar.

Bu mücadele, 1775’te Amerikan Devrimi’ne yol açtı ve kolonicilerin İngiliz İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık savaşı başlattı. 4 Temmuz 1776’da, Kolonilerin Temsilciler Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığını ilan eden Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul etti. Bu bildirge, Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsız bir ulus olarak doğuşunu işaret etti. Sonuç olarak, 13 koloni olayı, Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığına yol açan sürecin bir parçasıdır ve Amerikan tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır.

13 Koloni Bayrağı

13 Koloni Bayrağı Görseli
13 Koloni Bayrağı

On üç koloni sıralamasi

On üç koloninin sıralaması genellikle kuzeyden güneye doğru şöyle sıralanır:

1. New Hampshire Kolonisi

New Hampshire Kolonisi, İngiliz İmparatorluğu tarafından 1623 yılında kurulan bir kolonidir. Koloni, Atlantik Okyanusu’nun kuzeydoğusunda yer almaktadır ve günümüzde New England bölgesinde yer alan New Hampshire eyaletinin öncülüdür.

Koloni, ilk olarak bir balina avı istasyonu olarak kuruldu. Daha sonra, kereste üretimi ve denizcilik gibi faaliyetlerin gelişmesi ile ekonomik olarak büyümeye başladı. Ayrıca, New Hampshire Kolonisi, Amerikan Devrimi sırasında önemli bir rol oynadı ve özellikle 1777 yılında Saratoga Savaşı’nda kilit bir rol oynayan askerler gönderdi.

New Hampshire, 1788 yılında ABD Anayasası’nı onaylayarak ABD’nin on üçüncü eyaleti haline geldi. Bugün, New Hampshire ABD’nin kuzeydoğusunda bir eyalettir ve turizm, imalat, ticaret, tarım ve teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren birçok işletmeye ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, eyaletin doğal güzellikleri, kayak merkezleri, milli parkları ve tarihi yerleri turistler için popüler cazibe merkezleri arasındadır.

2. Massachusetts Kolonisi

Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında yer alan bir eyalettir. Ancak Massachusetts, tarihi süreçte bir İngiliz kolonisi olarak kurulmuştur. 17. yüzyılın başlarında Puritan göçmenleri tarafından kurulmuştur.

Massachusetts, İngiltere’deki Anglikan kilisesi ile çatışan Puritanlar için bir sığınak olarak kuruldu. Massachusetts Körfezi’ndeki ilk yerleşim, 1620’de Pilgrimler tarafından Plymouth Kolu olarak kuruldu. Daha sonra, 1630’da Massachusetts Körfezi Kolonisi olarak bilinen daha büyük bir koloni kuruldu. Massachusetts Körfezi kolonisi, Massachusetts, Maine, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinin bazı bölümlerini içeriyordu.

3. Rhode Island Kolonisi

Rhode Island, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında yer alan bir eyalettir. Ancak Rhode Island, tarihi süreçte bir İngiliz kolonisi olarak kurulmuştur. Rhode Island, 1636 yılında İngiliz göçmenler tarafından Roger Williams liderliğinde kurulmuştur. Roger Williams, Massachusetts Körfezi kolonilerinde ayrılıkçı fikirleri nedeniyle sınır dışı edildikten sonra Rhode Island bölgesine gelmişti.

Rhode Island, bağımsız bir koloni olarak 1644 yılında kabul edildi ve bağımsız bir eyalet olarak 1790 yılında ABD Anayasası’nın kabulünden sonra ABD’nin 13. eyaleti oldu. Rhode Island, tarihi süreç boyunca sanayi, balıkçılık, gemi yapımı, tekstil ve turizm sektörlerinde gelişmiştir. Bugün, Rhode Island, ABD’nin en küçük eyaletlerinden biridir ve ülkenin kuzeydoğusunda yer almaktadır.

4. Connecticut Kolonisi

Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğusunda yer alan bir eyalettir. Ancak tarihi süreçte bir İngiliz kolonisi olarak kurulmuştur. Connecticut, 1636 yılında Massachusetts Körfezi kolonilerindeki ayrılıkçı Puritanlar tarafından kuruldu.

İlk olarak Hartford, Windsor ve Wethersfield olmak üzere üç ayrı yerleşim birimi tarafından kuruldu. Connecticut, İngiliz kolonileri arasında önemli bir yere sahipti ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında da önemli bir rol oynadı. Ayrıca, Connecticut, Amerikan Devrimi sırasında ünlü Casuslar Savaşı gibi önemli savaşlara da ev sahipliği yaptı.Connecticut, ABD’nin 5. eyaleti olarak 1788 yılında kabul edildi. Eyalet, sanayi, finans, eğitim ve turizm sektörleri gibi birçok alanda önde gelen bir konuma sahiptir. Ayrıca, Connecticut, Yale Üniversitesi gibi dünya çapında ünlü üniversiteleri barındıran bir eyalettir. Connecticut, ABD’nin tarihi ve kültürel mirasını korumak için önemli bir rol oynar ve turistler için popüler bir destinasyondur.

5. New York Kolonisi

New York, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğusunda yer alan bir eyalettir. Ancak tarihi süreçte bir İngiliz kolonisi olarak kurulmuştur. New York, ilk olarak 1624 yılında Hollandalı sömürgeciler tarafından Yeni Amsterdam olarak kuruldu. Ancak İngilizler, 1664 yılında Yeni Amsterdam’ı ele geçirerek adını New York olarak değiştirdi.New York, İngiliz kolonileri arasında önemli bir yere sahipti. Koloni, 1776’da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nin kabul edilmesine öncülük etti. Ayrıca, New York, Amerikan Devrimi sırasında savaşın önemli bir sahnesi haline geldi ve Saratoga Savaşı gibi tarihi savaşlara ev sahipliği yaptı.

New York, ABD’nin 11. eyaleti olarak 1788 yılında kabul edildi. Eyalet, finans, medya, sanat ve eğlence sektörleri gibi birçok alanda önde gelen bir konuma sahiptir. New York City, eyaletin en büyük şehri ve ABD’nin en büyük şehirlerinden biridir. Ayrıca, New York, ABD’nin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatında önemli bir rol oynamaktadır.

6. New Jersey Kolonisi

New Jersey Kolonisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında, Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan bir İngiliz kolonisiydi. 1600’lü yılların başında, Hollandalılar tarafından yerleşime açılan bölge daha sonra İngiliz kontrolüne geçti ve İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin bir parçası haline geldi.

1664 yılında, İngiliz Kralı II. Charles, New Jersey bölgesini iki İngiliz soylusuna verdi. Bu soylular, bölgeyi koloni olarak yönetmeye başladılar. 1674 yılında, koloninin kontrolü İngiliz Krallığı tarafından ele alındı ve birleşik bir koloni olarak New York’un parçası haline geldi. Ancak 1681 yılında New Jersey, İngiliz Krallığı tarafından iki ayrı koloni olarak düzenlendi. New Jersey, 1776 yılında Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul eden koloniler arasındaydı. Amerikan Devrimi sırasında, New Jersey önemli bir rol oynadı. George Washington’ın ordusu, Trenton ve Princeton’da kazandığı zaferlerle, devrimci mücadeleye önemli bir ivme kazandırdı.

1787 yılında, New Jersey, ABD Anayasası’nı kabul eden ilk 13 eyalet arasında yer aldı. Bugün, New Jersey, ABD’nin en küçük eyaletlerinden biridir ancak ekonomik ve nüfus açısından oldukça önemlidir. New York ve Philadelphia gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle, finans, ulaşım, liman işletmeciliği ve turizm gibi birçok sektörde etkin bir konumdadır.

7. Pennsylvania Kolonisi

Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğusunda yer alan bir eyalettir. Ancak tarihi süreçte bir İngiliz kolonisi olarak kurulmuştur. Pennsylvania, 1681 yılında İngiliz Kralı II. Charles tarafından William Penn’e verilen bir arazi parçası üzerinde kuruldu.

William Penn, Quaker mezhebine mensup bir İngilizdi ve Pennsylvania’yı bir sığınak olarak gördü. Başlangıçta Philadelphia olarak bilinen bir şehirde kuruldu ve Quaker topluluğuna ev sahipliği yapmaya başladı. Pennsylvania, İngiliz kolonileri arasında hızla büyüdü ve Amerikan Devrimi sırasında önemli bir role sahip oldu.

Pennsylvania, ABD’nin 2. eyaleti olarak 1787 yılında kabul edildi. Eyalet, sanayi, tarım ve turizm sektörleri gibi birçok alanda önde gelen bir konuma sahiptir. Ayrıca, Pennsylvania, Amerikan tarihinde önemli bir yere sahiptir ve bağımsızlık hareketi sırasında önemli bir rol oynadı. Philadelphia, eyaletin en büyük şehri ve ABD’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biridir.

8. Delaware Kolonisi

Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında, Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan bir İngiliz kolonisiydi. Delaware, 1631 yılında Hollandalılar tarafından keşfedildi ve daha sonra İngiliz kontrolüne geçti.

Delaware, başlangıçta New Netherland olarak bilinen bölgenin bir parçasıydı ve Hollanda tarafından yönetiliyordu. Ancak, 1664 yılında İngilizler tarafından ele geçirildi ve İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin bir parçası haline geldi. Delaware, İngiliz kolonileri arasında küçük bir koloni olmasına rağmen, Amerikan Devrimi sırasında önemli bir rol oynadı. Ayrıca 1776 yılında, Delaware, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul eden koloniler arasındaydı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşuna önemli bir katkıda bulundu.

Delaware, bugün ABD’nin en küçük eyaletlerinden biridir ancak ekonomik ve stratejik bir konuma sahiptir. Özellikle Wilmington gibi şehirleri, finans, ulaşım, sağlık, turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin merkezidir. Delaware, ayrıca Atlantik kıyısı boyunca uzanan plajları, tarihi yerleri ve doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çekmektedir.

9. Maryland Kolonisi

Maryland Kolonisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında, Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan bir İngiliz kolonisiydi. Koloni, İngiltere kralı I. Charles tarafından 1632 yılında, Sir George Calvert (Baltimore Lordu) tarafından yönetilen bir ticari girişim olarak kuruldu.

Maryland Kolonisi, Virginia Kolonisi’nin kuzeyinde yer alır ve günümüzde Maryland eyaleti olarak bilinir. Başlangıçta, koloninin ana amacı, İngiltere’ye tarım ürünleri sağlamak ve Hristiyanlığı yaymak için İngiliz Katolikleri için bir sığınak oluşturmaktı.

Maryland Kolonisi, diğer İngiliz kolonileri gibi, 17. yüzyıl boyunca büyüdü ve gelişti. Koloninin ekonomisi, tarım ürünleri, özellikle tütün, pamuk ve pirinç gibi ürünlerin yetiştirilmesiyle şekillendi. Ayrıca, balıkçılık ve gemi yapımı da önemli bir endüstriydi.

10. Virginia Kolonisi

Virginia Kolonisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında, Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan İngiliz kolonisiydi. Koloni, İngiltere Kralı I. James tarafından 1607 yılında, Virginia Şirketi adlı bir ticari girişim tarafından kuruldu. Virginia Kolonisi, Amerika’da İngiliz yerleşimlerinin ilk örneğiydi. Başlangıçta, koloninin amacı, İngiltere’ye tarım ürünleri sağlamak ve Hristiyanlığı yaymak için bir ticari üs oluşturmaktı. Ayrıca ilk yerleşim, James Nehri’nin ağzında, günümüzde Jamestown olarak bilinen bir yerde kuruldu.

Virginia Kolonisi, 17. yüzyılda büyüdü ve gelişti. Koloninin ekonomisi, tütün tarımına dayalıydı. Tütün, koloninin ana ihracat ürünüydü ve tüm İngiliz kolonileri arasında en önemli tarım ürünüydü. Ayrıca, gemi yapımı ve deniz ticareti de önemli endüstrilerdi.

Amerikan Devrimi’nin öncüsü oldu ve 1776’da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul eden koloniler arasındaydı. Virginia, Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulmasına da önemli bir katkıda bulundu. Virginia ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington DC’ye ev sahipliği yapmaktadır ve turizm, savunma ve teknoloji sektörleri de dahil olmak üzere birçok endüstriye ev sahipliği yapmaktadır.

11. Kuzey Carolina Kolonisi

Kuzey Carolina Kolonisi, 1584 yılında İngilizler tarafından kurulan bir kolonidir. İlk yerleşim girişimi, Sir Walter Raleigh tarafından Roanoke Adası’nda yapıldı, ancak başarısız oldu. Daha sonra, 1653 yılında Virginia Kolonisi’nden ayrılarak ayrı bir koloni haline geldi. Kuzey Carolina Kolonisi’nin ekonomisi, tarım ve balıkçılığa dayalıydı. Koloninin iç bölgelerinde tahıl ve sebzeler yetiştirilirken, kıyı bölgelerinde ise balıkçılık gelişmişti. Ayrıca, kereste ticareti de önemli bir endüstriydi. Kuzey Carolina Kolonisi, Amerikan Devrimi sırasında bağımsızlık hareketlerine destek verdi. 1775 yılında, Amerikan Devrimi sırasında, Mecklenburg Bildirisi olarak bilinen bir belge yayınlandı. Bu sebeple  Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığını savunan ilk belge olarak kabul edilmektedir.

Bugün, Kuzey Carolina, ABD’nin güneydoğu bölgesinde yer alan bir eyalettir. Tarım, turizm ve savunma sanayisi, Kuzey Carolina’nın ekonomik faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, eyalet, birçok üniversite ve araştırma kurumu ile teknoloji sektöründe de öne çıkmaktadır.

12 .Güney Carolina Kolonisi

Güney Carolina Kolonisi, 1663 yılında İngiltere Kralı II. Charles tarafından verilen bir charter ile kurulmuştur. Koloni, Georgia’nın kuzeyinde yer almaktadır ve Atlantik Okyanusu kıyısında uzanır. Güney Carolina Kolonisi, ekonomik olarak büyük ölçüde tarıma dayanıyordu ve özellikle pirinç üretimi önemli bir endüstriydi. Koloninin diğer önemli tarım ürünleri arasında indigo, tütün ve pamuk da vardı. Ayrıca, Güney Carolina, limanları ve deniz ticareti ile de önemli bir ekonomik merkezdi. Bu sebeple Amerikan Devrimi sırasında önemli bir rol oynadı. Koloni, 1776 yılında bağımsızlık bildirgesini kabul eden ilk koloni oldu ve savaşın çoğunda aktif bir şekilde yer aldı. Güney Carolina, ayrıca Amerikan İç Savaşı sırasında da önemli bir rol oynadı ve Konfedere Devletleri’ne katılan ilk eyaletlerden biriydi.

Bugün, Güney Carolina ABD’nin güneydoğu bölgesinde bir eyalettir. Turizm, tarım, otomotiv ve havacılık endüstrileri Güney Carolina’nın en önemli ekonomik faaliyetleri arasındadır. Ayrıca Eyalet, tarihi yerleri, plajları, milli parkları ve doğal güzellikleri ile de turizm açısından zengindir.

13. Georgia Kolonisi

Georgia Kolonisi, İngiliz İmparatorluğu tarafından 1732 yılında kurulan bir kolonidir. Koloni, Atlantik Okyanusu kıyısında yer alır ve Florida ile Güney Carolina arasında uzanır.

Georgia Kolonisi, İngiltere tarafından ceza ve borçlu yerleşimcilerin gönderildiği bir koloni olarak kurulmuştur. Koloninin ekonomisi, tütün ve pamuk gibi tarım ürünlerine dayanıyordu. Ayrıca, Georgia, İngiltere’nin sömürge döneminde altın ve gümüş arayışı için de bir hedef haline geldi. Koloni, Amerikan Devrimi sırasında da önemli bir rol oynadı. Georgia, 1775 yılında Savannah’da bir Muhafazakar Kongre toplandı ve koloninin yerlileri, İngilizlere karşı savaşmak için bir ordu kurdu. Gürcistan ayrıca, 1788 yılında ABD Anayasası’nı onaylayarak ABD’nin on üçüncü eyaleti haline geldi. Bugün, Georgia ABD’nin güneydoğu bölgesinde bir eyalettir ve Atlanta gibi büyük şehirleri, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve turistik cazibe merkezleri ile tanınmaktadır.Ayrıca eyaletin ekonomisi, tarım, turizm, hizmetler, lojistik ve teknoloji sektörleri gibi birçok alana dayanmaktadır.

Bu sıralama, kolonilerin coğrafi konumlarına göre yapılmıştır ve tarihi süreç boyunca genellikle bu şekilde anılmıştır.

13 Koloni Haritası

13 koloni, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısında yer almaktaydı. Kuzeyden güneye doğru sıralandığında, ilk koloni New Hampshire’dan başlar ve Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia olarak devam eder. Ayrıca bu kolonilerin toprakları, Atlantik Okyanusu kıyısında ve Appalachian Dağları’nın batısındaki bölgeyi kapsar.

13 Koloni Harita
13 Koloni Harita

13 Amerikan kolonisi bağımsızlık sürecinde hangi devletten yardım almıştır?

Amerikan kolonisi bağımsızlık sürecinde Fransa’dan yardım almıştır. Fransa, Amerikan Devrimi’nde ABD’ye silah, mühimmat, para ve askeri destek sağladı. 1778 yılında, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa arasında bir antlaşma imzalandı ve Fransa resmi olarak Amerikan bağımsızlık savaşına katıldı. Ayrıca Fransa’nın bu desteği, Amerikan kolonilerinin İngiltere’ye karşı kazandığı savaşlarda büyük bir rol oynadı.

13 Koloni Olayı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Diğer bir yazımızda Kızılderili Tarihi hakkındaki makalemizi okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu