Arkeoloji🌐İlk UygarlıklarKızılderili Tarihi🔎Diğer Kategoriler

Kızılderili Tarihi

Kızılderililer Hakkında Her Türlü Bilgileri Sizler İçin Paylaşıyoruz.

Kızılderili Tarihi

Kızılderili Tarihi

Kızıldereli toplulukları, Amerika kıtasında binlerce yıldır yaşayan yerli halklardan biridir. Bu topluluklar, Kuzey Amerika’da, Meksika’nın kuzeyine ve Grönland’a kadar geniş bir alanda yaşamaktaydı.

Kızılderililer
Kızılderililer

Kızılderililer Türk Mü?

Amerika kıtasının yerli halklarıdır ve Asya kökenli değillerdir. Kızılderililer Türk değildir. Yapılan arkeolojik ve genetik çalışmalar, Kızılderililerin, Asya’dan Amerika’ya binlerce yıl önce göç eden avcı-toplayıcı grupların torunları olduğunu göstermektedir. Kızılderililerin kökenleri, Asya’nın doğu sınırında yer alan Bering Boğazı’ndan Amerika’ya geçen bu gruplara dayanmaktadır.

Kızılderililer Hangi Irktan?

“Kızılderili” terimi, Amerika’nın yerli halklarını genel olarak tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, Amerika’da yaşayan çeşitli yerli halkların ortak bir kimliğini ifade etmek için kullanılır. Ancak, Kızılderililer tek bir ırktan değildirler. Amerika’daki yerli halklar çok farklı diller, kültürler ve fiziksel özelliklere sahiptirler. Bu nedenle, Kızılderililerin belirli bir ırktan olduğunu söylemek doğru değildir.

Kuzey Amerika’daki yerli halklar arasında Kızılderili, İnuit ve Aleutlar gibi gruplar bulunmaktadır. Bu gruplar arasında, fiziksel özellikler ve kültürler açısından büyük farklılıklar vardır. Örneğin, İnuitler Arctic’te yaşayan avcı ve toplayıcı bir toplulukken, Güneybatı Amerika’daki Hopiler tarım ve yerleşik yaşam tarzına sahiptirler. Ayrıca, Kızılderililer tarihsel olarak farklı kabilelere ve gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar arasında Apache, Cherokee, Navajo, Sioux vb.

Önemli Kizilderili Toplulukları

İşte, önemli Kızıldereli topluluklarından bazıları:

Apache

Apache topluluğu, Amerika’nın güneybatısında yaşayan Kızıldereli halklarından biridir. Bu topluluk, güçlü bir savaş kültürüne sahipti ve bölgede diğer Kızıldereli topluluklarına karşı sık sık savaş yapmıştı.

Cherokee

Cherokee topluluğu, Amerika’nın güneydoğusunda yaşayan Kızıldereli halklarından biridir. Bu topluluğu, geleneksel olarak tarım ve avcılıkla uğraşırken, sonradan Avrupa tarım tekniklerini de benimsemişlerdir.

Navajo

Navajo topluluğu, Amerika’nın güneybatısında yaşayan Kızıldereli halklarından biridir. Bu topluluğu, geleneksel olarak yün dokuma, takı yapımı ve diğer el sanatlarıyla ünlenmiştir.

Sioux

Sioux topluluğu, Amerika’nın kuzeydoğusunda ve orta batısında yaşayan Kızıldereli halklarından biridir. Bu topluluk, savaş kültürüyle tanınır ve ABD hükümetine karşı verdiği direnişle ünlüdür.

Iroquois

Iroquois topluluğu, Amerika’nın kuzeydoğusunda yaşayan Kızıldereli halklarından biridir. Bu topluluk, geleneksel olarak tarım ve avcılıkla uğraşırken, sonradan ticaret yoluyla zenginleşmişlerdir.

Comanche

Comanche topluluğu, Amerika’nın orta batısında yaşayan Kızıldereli halklarından biridir. Bu topluluk, güçlü bir savaş kültürüne sahipti ve bölgedeki diğer Kızıldereli topluluklarına karşı sık sık savaş yapmıştı.

Hopi

Hopi topluluğu, Amerika’nın güneybatısında yaşayan Kızıldereli halklarından biridir. Bu topluluk, geleneksel olarak tarım, seramik ve kumaş dokuma ile uğraşırken, kültürlerinde önemli bir yere sahip olan Kachina dansları ile ünlenmişlerdir.

Bu sadece birkaç örnek olup, Amerika kıtasındaki Kızıldereli toplulukları oldukça çeşitlidir ve her biri kendine özgü bir kültür ve tarihe sahiptir. Diğer önemli Kızıldereli toplulukları arasında Cree, Blackfoot, Chickasaw, Choctaw, Inuit, Seminole, Yakama ve Zuni bulunmaktadır.

Kızılderili Tarihi

Neden Kızılderili Denir?

Kızılderili terimi, Avrupa’nın Amerika kıtasını keşfetmesi sonrasında, burada yaşayan yerli halkları tanımlamak için kullanılmış bir terimdir. Ancak bu terim, zamanla bazı sorunlara neden oldu ve bazı insanlar tarafından aşağılayıcı olarak algılandı.

Kızılderili terimi, İtalyan kaşif Kristof Kolomb’un, Hindistan’a ulaştığına inanarak, burada yaşayan halkları Hindistanlılar (Indian) olarak adlandırması sonucu ortaya çıktı. Dolayısıyla, Kızılderili terimi, aslında yanlış bir tanımlama olarak kullanılmıştır.

Bununla birlikte, Kızılderili terimi hala yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı Kızılderili toplulukları, bu terimi kabul etmiş olsalar da, bazıları ise kendilerini farklı şekillerde tanımlamaktadırlar. Örneğin, bazıları “yerli halk” veya “Amerika yerlisi” terimlerini kullanırken, diğerleri kabilelerinin veya halklarının adını kullanmayı tercih ederler.

Kızılderililer Amerikaya Nasıl Geçti?

Modern bilim insanlarına göre, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarına, en az 15.000 yıl önce Asya’dan insanlar gelmiştir. Bu insanlar, günümüzde Bering Boğazı olarak bilinen alanın, Asya ve Amerika arasında bir kara köprüsü olduğu zamanlarda, buradan yürüyerek Kuzey Amerika’ya geçmişlerdir. Bu geçişin, buzul çağı döneminde gerçekleştiği ve Asyalı avcı-toplayıcıların Kuzey Amerika’ya yayılmaları için yaklaşık 2.000 yıla ihtiyaç duydukları düşünülmektedir.

Kuzey Amerika’ya yerleşen insanlar, zamanla farklı kültürler ve yaşam tarzları geliştirdiler. Bu insanlar, daha sonra Kızılderili olarak anılacak olan Amerika yerlilerinin atalarıdır. Kızılderililer, Amerika kıtasının keşfi öncesinde, binlerce yıldır burada yaşıyorlardı. Ancak, Avrupalıların Amerika’yı keşfinden sonra, Kızılderililerin hayatları köklü bir şekilde değişti.

Kızılderili
Kızılderili

Kızılderili Tarihi

Kızılderililer Ne Yer?

Kızılderili halkları, coğrafi konumlarına ve iklim koşullarına bağlı olarak farklı yiyecekler tüketirler. Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde yaşayan Kızılderili halkları, özellikle Alaska, Kanada ve Grönland’da yaşayanlar, balık, deniz ürünleri ve balina avcılığına odaklanırken, Orta Amerika’daki Kızılderili halkları mısır, fasulye, biber ve kabak gibi tarım ürünlerini tüketirler.

Kızılderili halklarının diyetleri genellikle protein açısından zengindir ve genellikle avlanma, balıkçılık ve toplayıcılık gibi geleneksel yöntemlerle beslenirler. Bison, geyik, tavşan, kuş, balık, kabuklu deniz ürünleri, yaban turpu, yaban mersini, yabani pirinç, mısır, fasulye, kabak ve kızılcık gibi yiyecekler tüketirler.

Günümüzde, Kızılderili halkları da diğer insanlar gibi modern bir diyet tüketirler ve fast food, işlenmiş gıdalar ve şekerli içecekler gibi sağlıksız yiyecekleri tüketme eğilimi gösterirler. Ancak birçok Kızılderili halkı, geleneksel yiyeceklerini korumak için çalışmaktadır ve bu yiyecekleri yeniden tanıtmak için çaba göstermektedir.

Kızılderililer Kimlerle Savaştı?

Kızılderili toplulukları, tarihleri boyunca birçok farklı düşmanla savaşmışlardır. Bunlar arasında diğer Kızılderili toplulukları, İspanyollar, Fransızlar, İngilizler, ABD hükümeti ve diğer beyaz yerleşimciler yer almaktadır.

Kızılderili toplulukları arasındaki savaşlar, farklı sebeplerden kaynaklanmıştır. Toprak, avlanma hakları, ticaret yolları gibi konular nedeniyle çatışmalar yaşanmıştır. Bazı Kızılderili toplulukları, düşmanlarıyla savaşarak topraklarını ve kaynaklarını korumaya çalışmıştır. Kızılderili toplulukları, İspanyol sömürgecileriyle ilk temaslarını kurduklarında da savaşmışlardır. Özellikle Meksika’da bulunan Aztek ve Maya toplulukları, İspanyolların saldırılarına karşı mücadele etmiştir.

Fransız ve İngilizler, Kuzey Amerika’ya yerleşmeye başladıklarında, Kızılderili topluluklarıyla birçok kez savaşmışlardır. Özellikle İngiliz kolonileri, Kızıldereli toplulukların topraklarını ele geçirmek için savaşmıştır. Bunun sonucunda, birçok Kızıldereli topluluğu, İngilizlere karşı savaşarak topraklarını ve kaynaklarını savunmaya çalışmıştır.

ABD hükümeti, Kızıldereli topluluklarına karşı 19. yüzyılda savaş açmıştır.Kızıldereli toplulukları, ABD hükümetine karşı savaşarak topraklarını ve haklarını savunmaya çalışmıştır.

Sonuç olarak, Kızılderili toplulukları tarihleri boyunca birçok düşmanla savaşmıştır. Bu savaşlar, farklı sebeplerden kaynaklanmıştır ve Kızıldereli toplulukları, topraklarını ve haklarını savunmak için mücadele etmiştir.

Kızılderili Savaşları
Kızılderili Savaşları

Kızılderili Katliamları

Katliamları, Avrupalıların Amerika kıtasına geldiği dönemde, Kızıldereli topluluklarına karşı uygulanan şiddetli ve acımasız eylemlerdir. Bu katliamlar, birçok Kızıldereli topluluğunun soykırıma uğramasına, topraklarından sürülmesine ve kültürlerinin yok olmasına neden olmuştur. Kızıldereli katliamları, tarihte çeşitli şekillerde gerçekleşmiştir.

Kızılderili Katliam
Kızılderili Katliam

Kızılderili Tarihi

Birinci Kızılderili Savaşı  ve İkinci Kızılderili Savaşı (1640-1675)

Dönemlerinde, İngiliz kolonileri ve Kızıldereli toplulukları arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. İngilizler, Kızıldereli topluluklarının topraklarını ele geçirmek için savaşmış ve birçok Kızıldereli topluluğunu öldürmüştür.

Indian Removal Act (Kızıldereli Sürülmesi Yasası)

Ayrıca, 1830’da ABD hükümeti, Kızıldereli topluluklarının yerleşim alanlarından sürülmesi için Indian Removal Act (Kızıldereli Sürülmesi Yasası) adlı bir yasa çıkarmıştır. Bu yasa ile Kızıldereli topluluklarının toprakları, ABD hükümeti tarafından ele geçirilmiş ve topluluklar Oklahoma’daki Indian Territory adlı bölgeye sürülmüştür. Bu zorla göçe Trail of Tears (Gözyaşı Yolu) adı verilmiştir ve yüzlerce Kızıldereli bu göç sırasında ölmüştür.

Kızılderili Soykırımı
Kızılderili Soykırımı

Little Bighorn Savaşı Nedir?

1876’da, ABD hükümeti, Lakota Kızıldereli topluluğunun topraklarına altın bulunduğu gerekçesiyle saldırmıştır. Bu olaya Little Bighorn Savaşı denir ve General George Armstrong Custer yönetimindeki ABD Ordusu, Lakota topluluğuna saldırmıştır. Bu savaşta 268 ABD askeri ölmüştür.

Kızılderili Tarihi

Knee Katliamı Nedir?

Ayrıca, 1890’da ABD hükümeti, Wounded Knee Katliamı adı verilen olayda, Lakota topluluğuna saldırmıştır. Bu katliamda, yüzlerce Lakota Kızıldereli öldürülmüştür.

Kızıldereli katliamları, Kızıldereli topluluklarının yaşadığı zorlukların ve acıların bir parçasıdır. Ancak günümüzde, Kızıldereli topluluklarının haklarına saygı gösterilmesi, kültürlerinin korunması ve tarihte yaşadıkları zulüm ve katliamların hatırlanması önemli bir konudur.

Kızılderili Kadına Ne Denir?

Kızılderili kadına, genel olarak Kızılderili halkları tarafından farklı isimler verilir. Bu isimler, Kızılderili halklarının kültürel ve dilsel farklılıklarından kaynaklanır. Örneğin, Navajo dilinde “asdzáán” veya “asdzání” kelimesi kadın anlamına gelirken, Cree dilinde “iskwew” kelimesi kadın demektir.

Bununla birlikte, İngilizce konuşulan dünyada “Native American woman” (Kızılderili kadın) veya “American Indian woman” (Amerikan yerli kadın) gibi terimler de kullanılmaktadır. Ancak, bu terimlerin kullanımı tartışmalı olabilir ve bazı Kızılderili bireyler tarafından hoş karşılanmayabilir.

Halklarına saygı göstermek ve onların kültürlerine saygı duymak için, doğrudan bir Kızılderili kadının kendi kültüründe kullandığı ismi kullanmak en uygunudur.

Kızılderili Kadınları
Kızılderili Kadınları

Kızılderili Neden Kafa Derisi Yüzer?

Kafa derilerinin yüzdüğüne dair bir efsane vardır, ancak bu doğru değildir. Bu efsaneye göre, Kızılderililer savaşta düşmanlarının kafa derilerini keserler ve bu kafa derilerini suya bıraktıklarında yüzermiş.

Ancak, gerçekte kafa derileri suya bırakıldığında yüzmeyecektir. Kafa derisi, insan derisi gibi su geçirmez değildir ve ağırlığı da oldukça fazladır. Ayrıca, Kızılderili kültüründe kafa derisi yüzmeyle ilgili herhangi bir uygulama veya ritüel bulunmamaktadır.

Kafa derisi yüzme efsanesi, Avrupalı yerleşimcilerin Kızılderili halkı hakkındaki yanlış inançlarının bir yansımasıdır. Maalesef, Avrupalılar Kızılderili halkına karşı birçok önyargıya sahipti ve bazıları bu efsane gibi yanlış inançlara neden olmuştur.

 

Kızılderililerin Dini İnancı Nedir?

Kızılderililer, farklı kabileler ve gruplar arasında farklı dinlere sahipti. Bunlar arasında animizm, şamanizm ve politeizm gibi inanç sistemleri bulunurdu.

Animizm, her canlıya ve nesneye ruhun sahip olduğunu ve bunların birlikte yaşamaya, barış içinde var olmaya ve saygı göstermeye dayanan bir inanç sistemidir.

Şamanizm, insanların doğal dünya ve ruhani dünya arasında arabuluculuk yapabilen şamanlar tarafından yönetilen bir inanç sistemidir.

Politeizm, birden fazla tanrıya inanma fikrine dayanan bir inanç sistemidir. Kızılderililerin bazı kabileleri, doğa tanrılarını, av tanrılarını veya tarım tanrılarını tapıyorlardı.

Ancak, Kızılderililerin inançları genellikle birbirine benziyor ve doğal dünyaya büyük saygı duyuyorlardı.

Kızılderililer Neden Tüy Takar?

Kızılderililer, tüy takma geleneğini yüzyıllardır sürdürmektedirler. Bu gelenek, Kızılderili toplumlarında farklı anlamlar taşır. Örneğin, bazı Kızılderili kabileleri, tüyleri savaşta kazandıkları zaferleri veya özellikle cesur davranışları simgelemek için kullanmışlardır. Diğer kabileler ise, tüyleri dini ritüellerde veya şamanik uygulamalarda kullanmışlardır.

Bazı Kızılderili kabileleri, tüyleri dekoratif amaçlar için de kullanmışlardır. Tüyler, kıyafetlerde veya aksesuarlarda kullanılarak, güzelliği ve zenginliği ifade etmek için kullanılmıştır. Ayrıca, bazı Kızılderili kabileleri, doğanın bir parçası olarak tüylere saygı duymuşlardır. Bazı kabileler, avladıkları hayvanların tüylerini kullanarak, onlara minnettarlıklarını ifade etmişlerdir.

Kısacası, Kızılderililerin tüy takma geleneği, farklı anlamlar taşıyan ve farklı amaçlar için kullanılan bir gelenektir. Bu gelenek, Kızılderili kültürünün önemli bir parçasıdır ve hala bazı Kızılderili topluluklarında sürdürülmektedir.

Kızılderili Resmi
Kızılderili Resmi

Bugün, Kızıldereli toplulukları, kültürlerini ve geleneklerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da sınırları içerisinde mücadele etmektedirler. Birçok Kızıldereli topluluğu, kendi dillerinin öğrenilmesi ve yaşatılması için çaba gösterirken, diğerleri de topluluklarına ait tarihi yerleri ve anıtları korumak için çalışmaktadır. Ayrıca, Kızıldereli toplulukları, sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için de mücadele etmektedirler.

Günümüzde kaç Kızılderili var?

Günümüzde kaç Kızılderili olduğu konusunda kesin bir sayı vermek zordur çünkü Kızılderili nüfusunun sayısı farklı kaynaklarda farklı şekillerde tahmin edilmektedir ve bazı Kızılderili toplulukları resmi nüfus sayımlarında kendilerini belirtmemektedir.

Ancak, Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Bürosu’na göre, 2019’da ABD’de 6,9 milyon kişi kendilerini “Amerika yerlisi veya Alaska yerlisi” olarak tanımladı. Bu, toplam ABD nüfusunun yaklaşık %2’sine denk gelir. Ancak bu sayı içinde tüm Kızılderili toplulukları yer almamaktadır.

Kanada’da ise 2016 sayımına göre, 1.7 milyon kişi kendilerini “First Nations” (Birinci Milletler) olarak tanımlamıştır. Ayrıca, Meksika’da da Kızılderili kökenli nüfus bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Kızılderili nüfusunun kesin sayısını belirlemek zor olsa da, 3 Milyondan fazla olduğunu bilinmektedir.

Bu yazımızda Kızılderili Tarihi hakkındaki makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Diğer bir yazımızda Hz İsa niye çarmıha gerildi? hakkındaki makalemizi okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu