Antik PersArkeoloji🌐

Pers İmparatoru Kambises

Pers İmparatoru Kambises Kimdir: Cambyses, Pers İmparatorluğu’nun 5. imparatoruydu ve MÖ 529-522 yılları arasında tahta geçmiştir. Babası İmparator Cyrus the Great’in torunu olarak, Pers İmparatorluğu’nun zamanında güçlü ve geniş bir toprakları vardı.

Kambises, imparatorluğunu genişletmeyi hedefliyordu ve MÄ 525 yılında Mısır’ı ele geçirmek için savaşır. Bu, Pers İmparatorluğu’nun Mısır’ı kontrol altına almasına ve bu toprakların uzun bir süre boyunca Pers İmparatorluğu’nun bir parçası olarak kalmasına yol açtı.

Cambyses ayrıca, kuzey Afrika’daki merkezlere, Kuzey Arabistan’a ve Elam’a da saldırdı. Bu saldırılar, Pers İmparatorluğu’nun genişlemesine katkıda bulundu ve imparatorluğun gücünü artırdı.

Kambises yapılanları, Pers İmparatorluğu’nun gücünü ve önemini göstermektedir. Aynı zamanda, onun kararlılık ve liderliği ile tanınır.

Kambises’in yönetimi, diğer imparatorlar gibi kolay olmayan bir süreçti. Onun imparatorluğu, iç isyanlar, ayaklanmalar ve sıradışı olaylarla boğuştu. Cambyses’in rejimine karşı bir ayaklanma başlatan bir liderin varlığı, onun iktidarını tehlikeye atmıştır.

Bununla birlikte, Cambyses’in en ünlü olayı, efsanevi bir şeyin yok edilmesi olarak kabul edilen Karnak Tapınağı’nın tahrip edilmesidir. Bu olay, Cambyses’in kıskançlığı veya Tanrıların güçsüzlüğünü ispat etmek istemesi gibi farklı versiyonları vardır.

Cambyses, MÖ 522 yılında ölmüştür ve onun halefi, Darius the Great tahta geçmiştir. Cambyses, Pers İmparatorluğu tarihinde önemli bir yer tutar ve onun yapılanları bugün hala incelenmektedir.

Pers imparatoru kambises

Cambyses’in hayatı, antik tarih kayıtlarındaki birçok efsane ve hikâyenin de içinde yer almaktadır. Bunlar arasında, onun kıskanç ve acımasız bir lider olduğu iddia edilir. Bununla birlikte, diğer kaynaklar, onun adaletli ve dürüst bir lider olduğunu ve imparatorluğunu iyi yönettiğini iddia etmektedir.

Cambyses’in yaşantısı hakkında fikir birliği yoktur ve onun karakteri hakkındaki fikirler de farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, onun yapılanları ve Pers İmparatorluğu’nun genişlemesi, onun liderliğinin ve gücünün bir göstergesidir.

Cambyses’in hayatı, tarihi ve kültürel mirasın bir parçasıdır ve bugün de çok sayıda tarihi ve antik yapı tarihi araştırmacısı tarafından incelenmektedir. Onun yapılanları ve hayatı, tarihsel ve kültürel bir miras olarak korunmaktadır ve gelecek nesillere aktarılmaktadır.

Sonuç olarak, Pers İmparatorluğu’nun Cambyses adlı bir imparatoru vardı ve onun yapılanları, imparatorluğun genişlemesi, güçsüz Tanrıların yok edilmesi ve iç isyanlar gibi önemli olaylarla ilişkilidir. Cambyses’in hayatı ve yapılanları, bugün de hala incelenen ve tartışılan bir konudur. Cambyses, Pers İmparatorluğu’nun önemli bir karakteridir ve onun hayatı ve yapılanları, bugün de hala tartışılan ve incelenen bir konudur. Onun yapılanları ve hayatı, tarihi ve kültürel mirasın bir parçasıdır ve bugün de çok sayıda araştırmacı tarafından incelenmektedir.

Kambises, büyük kyros’un oğlu ve halefidir.

Henüz kyros hayattayken babil kralı ilan edilmişti. Fakat babasının MÖ 530 yılında doğu seferinde ani ölümü onun pers tahtına geçmesini sağladı. Cambyses tıpkı babası gibi bir fatihti. Özellikle küçük asya ( Anadolu) ve Misir üzerine yaptığı seferleri dikkat çekicidi,. Mısır cambyses ve onun döneminde kanlı bir saldırıyla işgal edilmişti bu noktadan sonra ki kaynakları heredot ve çağdaşlarından almaktayız , “40 gün 40 gece sürmüştü Nil’ in yanıbaşında ki savaş ve pers ordusu galip gelmişti,

Pers Orduları İlerliyordu

pers orduları mısır içlerine ilerlerken süngüsü düşmüş mısır birlikleri perişan bir halde talan edilmişti . Bu durum mısır için bir dönüm noktasıydı. Uzun yıllar çeşitli hanedanlıklarca yönetilen mısır tarihinde böyle bir felaket yaşamamıştı.” Cambyses mağlup mısır ordusu ve misir kralı psametikos olmak üzere tüm hanedan üyelerini idam ettirmiş kutsal mısır kültünü çiğnemiştir.

Kambises rahipleri yok etmek için bir birlik gönderdi

Bir anlatıya göre’ki heredot bunu ifade eder mısır kültünde kutsal sayılan APİS boğası ve rahiplerini idam ettirmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Bununla yetinmeyen cambyses mısır ötesine Libya içlerine menphisteki rahipleri yok etmek için bir birlik göndermisti , hazindir bu kuvvet güçlü sahra fırtınalardan birine yakalanıp telef oldu

yaklaşık 50 bin kadar pers kuvveti çölün kızgın kumları altına gömülmüştü o dönem bu durum perslerin mısır panteonuna yapmış olduğu saygısız hareketlerin bir karşılığı olarak görüldü. Bu drum cambyses’ in ruh dünyasını iyice bozmaya başlamış akli dengesini kaybetmeye başlamıştı çok geçmeden persepolis ( iran ) dolaylarinda çıkan bir kargasa kralı kontrolü sağlamak için dönmeye mecbur kıldı fakat geçirdiği korkunç kaza kralın yaşamına mal olacaktı.

Kralın Bacağı enfeksiyon kapmıştı

Atına binerken belinde ki kılıcının bacağını kesmesi sonucu gelişen enfeksiyon büyük kralın hayatına mal olmuştu ve bu olay sonrası ahamenişler dönemi fetreti dediğimiz yaklaşık 10 yıllık bir kargaşa dönemi başlayacaktı bu durum büyük dareus ve kurmaylarının başa gelmesiyle son bulacaktı..


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu