Antik YunanArkeoloji🌐Mitoloji

Argonotlar Kimlerdir Hikayesi Nedir

Argonotlar Kimlerdir Hikayesi Nedir

Argonautlar, Yunan mitolojisinde ünlü bir kahraman grubudur. Onlar, Jason’un Kızıl Ayı’nın altın yumurtasını almak için öncülük ettiği Argonot tayfasının üyeleridir. Bu yolculuk, Argonotlar’ın öyküsü olarak bilinnektedir ve çok sayıda mitolojik kahramanın katıldığı önemli bir olaydı.

Hikayeye göre, Kral Pelias, Jason’un babasının yerine geçmesi için ona Kızıl Ayı’nın altın yumurtasını getirmesini ister. Jason, bu görevi üstlenip Argonotlar’ı kurmuştur. Bu tayfa, birçok mitolojik kahramanın yanı sıra, Herakles ve Atalanta gibi ünlü kahramanları içermektedir.

Argonotlar, Kızıl Ayı’nın yerini bulmak için yola çıktıklarında çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu zorluklar arasında, canavarlar, deniz tanrıları ve diğer mitolojik yaratıklar yer almaktadır. Sonunda, Argonotlar, Kızıl Ayı’nın yerini bulurlar ve altın yumurtayı alırlar.

Bu mitolojik hikaye, Argonotlar’ın cesaretini, kahramanlığını ve dayanıklılığını övmektedir. Aynı zamanda, mitolojik kahramanlar arasındaki arkadaşlığı ve dayanışmayı vurgulamaktadır. Argonotlar, mitolojide önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca, hala popüler olarak kabul edilmektedirler.

Argonotlar Kimlerdir Hikayesi Nedir

ARGONAUTLAR/ MİTOLOJİ / ANTİK YUNAN / ALTIN POST / İASON /Ἀργοναῦται

YUNAN mitolojisinde Altın postu ele geçirebilmek için ARGO gemisiyle KOLHİS’e giden 50 -55 civarında yunanlı denizcinin hikayesi olmaktadır. iasos’un kolhis’e bir sefer düzenleneceği haberi tüm yunanistana yayılıp, bunun sonucunda çoğu kahraman ,çoğu maceraperest sefere katılırdı.

ARGO GEMİSİ : ARGO yunan mitolojisinde Tanrıça Athena’nın yardımıyla THESELYA’nın limanlarından PAGASAİ’de ARGEİA’nın oğlu ARGUS tarafından PELİON ‘dan getirilen keresteler ile Dodona bölgesinin kutsal meşelerinden yapılan 50 kürekli görkemli bir gemidir.

Efsaneye göre geminin pruvasını TANRIÇA ATHENA yontmuş ona konuşma ve kehanet yeteneği vermiştir. Tanrı APOLLON’a kurbanlar kesilerek denize indirilen gemiler ,İASOS ve komutasındaki Argonotlar ile kolhis seferine çıkmış ve sonunda geri dönebilmiştir

Eser Helenistik dönemden elimize ulaşan tek destan olma özelliğine sahiptir. TRUVA SAVAŞI öncesinde yaşamış kahraman bir grup vardır. Bu grup IASOS macerasının baş kahramanları olarak geçmektedir. Büyük iskender ASYA seferi sırasında ARGONOTLAR ve geçtikleri suları aynı şekilde geçeceğini iddia etmiştir. başarmıştır..

Argonotlar nasıl öldü

Argonotların ölümü, mitolojide çok net bir şekilde anlatılmamıştır. Ancak, mitolojideki bazı hikayelerde Argonotlar’ın bazı üyelerinin öldüğü görülür. Örneğin, Herakles, Argonotlar arasındayken öldürülmüştür. Aynı şekilde, Atalanta da Argonotlar arasındayken öldürülmüştür.

Diğer Argonotların nasıl öldüğü belirsizdir ve mitolojide açıkça anlatılmamıştır. Bazı kaynaklar, Argonotlar’ın sonunda yolculuklarından döndükleri ve yaşadıkları son yerlere yerleştiklerini ve orada öldüklerini söylemektedir. Ancak, bu konuda net bir bilgi yok.

Argonotların ölümüne dair mitolojideki bilgi çok sınırlıdır. Ancak, hikayelerinde gösterildiği gibi, Argonotlar kahramanlık, cesaret ve dayanıklılık ile tanınmıştır. Onların mitolojideki yeri, yaptıkları yolculuklar ve birlikte yaptıkları maceralar ile belirlenmektedir.


katkılar arkeolog antik dönemler yazarı mehmet aslan

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu