«

Sümer din geleneği;

Sümer din geleneği. Mezopotamya inanç geleneği, Mezopatamya Tanrıları, Tek Tanrı inancı, Tevrat İncil Kuran

Sümer inancı bahsettiğimiz üzere çok Tanrılı bir inanç sistemine sahipti dolayısıyla birçok Tanrı figürü mevcuttur. Bu Tanrıların bilinen isimleri haricinde birçok farklı yan isimleride bulunurdu, bu sıfatların zamanla Sümer din geleneğinden, Babil geleneğine girdiğini ve oradan tek Tanrılı dinlere nüfus ettiğini görmekteyiz.

Örnek vermek gerekirse Babilliler bu isimlerden yaklaşık 60 kadarını yeni yaratmış oldukları TANRI MARDUK kültüne vermiştir. Benzer durum İSLAM inancında karşımıza çıkmaktadır dikkat edilirse İSLAM inancında ALLAH herşeye gücü yetendir ve 99 farklı isim’e sahiptir başka bir örnek Sümer inancına göre ölen kişi dönüşü olmayan bir yeraltı dünyasına gider ve buranın adı KUR’dur KUR, karanlık sisli ve korkunç cezaların çekildiği bir yerdir Benzer tema farklı inançlara girmiştir

YUNANDA = HADES
İSLAMDA = AHİRET
İNCİLDE = CEHENNEM
TEVRATT = ŞEOL Şeklinde devam etmektedir.

Sümer inancına göre burada tekrar dirilme yoktur ancak yeraltı dünyası bazen Ruhlara yansıma bahşeder. Ruh bazen yeryüzüne çıkar ve yaşayan insanlar ile iletişime geçer Benzer örneği Sümer GILGAMIŞ destanında görmekteyiz.

Hayvan insan ENKİDU yeryüzüne çıkar ve GILGAMIŞ ile sohbet eder. Benzeri durum Yahudi inancı içerisinde karşımıza çıkar KRAL SAUL’un isteği üzerine AZİZ SAMUEL’in gölgesi yeryüzüne çıkar. Sümerde ölülerin Ruhlarına kurban kesmek bir ibadettir aksi halde yeryüzüne çıkar ve huzuru kaçırırlardı bu gelenek islam, Hristiyanlık ve yahudilik içerisinde ADAK, SADAKA, FİTRE gibi kavramlara evrilmiştir ayrıca ölülerin arkasından ağlamak onlara acıdan başka birşey getirmez Benzer detay islam içerisinde mevcuttur ölülerin Arkasından ağlamayın bu durum onlara zarar verir acılarını katlar denilir. Yahudi inancı Meopotamya din geleneğini Tek tanrı inançlarına taşımakta adeta köprü vazifesi görmüştür. Örneğin PERS etkisiyle birlikte ZERDÜŞT inancı yükselmiş ve bu inanç içerisindeki SIRAT KOPRÜSÜ KAVRAMI yahudiliğe ve oradan İSLAM inancına girmiştir.


Arkeolog yazar mehmet-aslan

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Google'da Biz