Antik RomaArkeoloji🌐

Roma Dininde İmparatorluk Kültü

Roma Dininde İmparatorluk Kültü

Roma Dininde İmparatorluk Kültü. Roma dininin Doğunun din anlayışından esinlenerek oluşturduğu imparatorluk kültü, başka bir deyişle imparator ve ailesine tapınma durumu Roma siyasi yaşamında önemli yer tutmaktadır. Mısırdaki imparatorların firavunlaşmasından hareketle, Doğudaki Helenistik kralların benzer şekilde tanrılaşması Roma din anlayışında yeni bir döneme zemin hazırlamıştır. Roma dönemine detaylı baktığımız zaman Mısır toplumu kadar olmasada imparator siyasi vasıfları dışında kutsal yanıyla dikkat çekmektedir. Özellikle Cumhuriyet sonrası şekillenen bu anlayış sonraları senato ve yaşlılar meclisinin tekeline geçmiştir
Bütün bunlar dikkate alındığında anlayabileceğimiz üzere Roma doğunun krallık modelinden ve tanrı modelinden uzak değildir Romalılar yüzyıllar boyunca Akdenizin doğusuyla çeşitli ilişkiler kurmuştur.

JULIUS CESAR

Bu etkileşimler siyasi ve ticari amaçlıdır dolayısıyla alışveriş kaçınılmaz olmuştur bu ilişkiler neticesinde şahit oldukları tanrı kral modeli dikkatlerinden kaçmamış, Roma PANTEONU için model olmuştur, Örnek Vermek gerekirse VELİUS’UN destanında anlatıldığı gibi, siyasi açıdan olduğu kadar dini açıdanda önemli olan ve Romanın önemli destan kahramanı olan AENAS ile kurulan ilişki Romayı bütün taraftarıyla yüceltmeye yetmiştir. Cumhuriyet kurumlarının güvenliği için tanrılara tapan halk artık bu doğrultuda İmparatorları kutsamış ve onları tanrıların yeryüzündeki tezahürü olarak kabullenmeye başlamıştır, Cumhuriyetten İmparatorluğa geçiş sürecinde en büyük liderlerden JULIUS CESAR’IN öldükten sonra tanrısallaşması buna örnek verilebilir tabiki bu tanrısallaşma modelinde özellikle CEASAR’IN kazandığı askeri başarılarında etkisi büyüktür..


mehmet-aslan

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu