Antik YunanArkeoloji🌐

Tyran Öldürenler Heykeli ve Tiranlık

Tyran Öldürenler Heykeli /Tiranlık/ Aristogetion ve Harmodios /Tiran Happias / Arkaik Yunanistan’da Tiranlık/ ESER 477-476 / ATİNA

Tyran Öldürenler Heykeli ve Tiranlık

Tyran Öldürenler Heykeli ve Tiranlık

Birçok polisin zirvesi MÖ 650 -550 yılları arasına tatihlendirilebilir. Gelişen bu dönemde gayrimeşru, geçici ve mutlak tek adam yönetimleri belirmeye başlamıştır, hatta bu yönetimler Arkaik dönemin en belirgin olguları arasında nitelendirilmiştir. Antik yunanlılar bu şahsiyetlere yüzyılları aşıp günümüze kadar ulaşacak olan “TİRAN ” adını vermiştir. TİRAN kavramı o dönem mantığıyla düşünülürse şiddet yanlısı zalim ve zorba niteliği taşımıyordu. Aksine yoksulların savunucusu , kültür hamisi ve bilge kişi mantığına yakındı aslında bu kelime Mezopotamya kökenli olan Tyrannos ( Bey ) anlamına gelen kelimenin yunancaya geçmiş haliydi.

Ancak değinmemiz gereken Asıl nokta bu olgunun bir zorbaya Nasıl bürünmüş olabileceğidir. Tiranlar Zamanla elverişli şartlardan faydalanarak Rakiplerinden kurtulan ve bir despot rejimi kuran yönetimlere nasıl dönüştüler ? Tiranlar zamanla demokrasiye inançlarını yitiren tek adam olma olgusuyla beraber güç zehirlenmesi yaşayan nitelikli kişilere dönüştüler. Hemen hemen tüm yunan polisleri bir Tiran tarafından yönetilmeye başlandı ve dolayısıyla toplumsal isyanlar baş göstermeye başladı, tiranlar yetkilerini kullanırken kimseye güvenmeyen mutlak gücünü korumak adına her türlü komployu tasarlayan acımasız kimselere donüştüler. Antik Yunan tarihinde meşhur birçok TİRAN örneği vardır, hepsine şuan değinmeyeceğiz ancak paylaşım üzerine, “TİRAN ÖLDÜRENLER ” plastikleri üzerine bir analiz yapacağız. Bu eser antik atina agora kazılarında bulunmuş ve günümüze mermer kopyaları ulaşmış meşhur bir çalışmadır, Heykelde TİRAN Hippias’ın kardeşi Hipparkhos’a suikast düzenleyen iki isyancı Aristogeiton ve Harmodios işlenmiştir.

Aslen BRONZ Olan eserler günümüze mermer kopyaları şeklinde ulaşabilmiştir, ünlü Heykeltraşlar Kritios VE Nesiotes tarafından vücut bulan çalışmalar Arkaik dönem plastikleri içerisinde değerli bir konuma sahiptir. Heykel tarzı yunan sanatında sert üslub dediğimiz yoğun duygu temasına sahiptir ve Atina demokrasisinin sembolü olarak kabul edilmektedir..


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mehmet aslan

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu