«

Sümerler’de Tapınak eğlenceleri

Sümerler’de Tapınak eğlenceleri; DİN Cemaat, yalnız kehanet! En ve ruh çağıran papazdan yardım beklemek için mabede gelmezdi. Onlar imkanlarına göre, dini seremonilerin her çeşidine katılırlardı. herhalde ayda iki defa yapılan, ibadette daha kalabalık sayıda bulunurlardı.

Yeni Ay Bayramı’nın ilk günündeki Kurban Töreni’ne ve onbeşindeki, Dolunay Töreni’ne birçok törenlere ve bilhassa önemli dini bayramlara büyük topluluklar halinde katılırlardı. Bu bayramlar mevsimden mevsime kutlanır veya ilahların yaşayışları ile ilgili olarak, yahut’da mabetlerin takdis törenlerinde yapılırdı. Bu gibi durumlarda kurbanların adedi çoğaltılır, koro ve orkestra takviye edilirdi, her kutsal yer süslenir, yaya olarak, araba ile ve gemi ile, önde ilah resimleri yapılırdı. ve amblemleri olmak üzere dini geçitler yapılır, kurban yemekleri, ve kutsal içki ziyafetleri, çok kişinin katılması ile yapılırdı.

Papazın tantanalı bir şekilde bildirdiği, şehrin ve halkının gelecekteki kaderini tayin eden kehanetleri, dikkatle dinlenirdi. Kendisi için tören yapılan ilahın kudretini öven ilahiler, yahut da Dumuzi’nin ölümü ile ilgili ağıt birlikte söylenirdi. İlk bahar ve Yeniyıl Bayramlarında ise cemaat, yeniden dirilen ilahın hayata dönüşüne bizzat şahit olurdu. Dindar bir seyirci olarak, süslü, vaftiz edilmiş, kıymetli kostümlerle, koro ve dans eşliğinde mabedin özel sahnesinde temsil edilen, Kutsal Düğün Töreni’nin sahnelerini yaşardı. Muhtemelen ilah ve İlaheyi temsil edenler, en eski anlamı ile Dumuzi ve İnanna, Cemaatın gözü önünde kutsal yemeği yerler, sonra da “Düğün Odası”na çekilirlerdi.


arkeoloji defterim

Bir Cevap Yaz

    Bir Cevap Yaz

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

    Google'da Biz