«

Pers İmparatoru Cambyses

Cambyses, büyük kyros’un oğlu ve halefidir.

Pers İmparatoru Cambyses; Henüz kyros hayattayken babil kralı ilan edilmişti. Fakat babasının MÖ 530 yılında doğu seferinde ani ölümü onun pers tahtına geçmesini sağladı. Cambyses tıpkı babası gibi bir fatihti. Özellikle küçük asya ( Anadolu) ve Misir üzerine yaptığı seferleri dikkat çekicidi,. Mısır cambyses ve onun döneminde kanlı bir saldırıyla işgal edilmişti bu noktadan sonra ki kaynakları heredot ve çağdaşlarından almaktayız , “40 gün 40 gece sürmüştü Nil’ in yanıbaşında ki savaş ve pers ordusu galip gelmişti,

Pers Orduları İlerliyordu

pers orduları mısır içlerine ilerlerken süngüsü düşmüş mısır birlikleri perişan bir halde talan edilmişti . Bu durum mısır için bir dönüm noktasıydı. Uzun yıllar çeşitli hanedanlıklarca yönetilen mısır tarihinde böyle bir felaket yaşamamıştı.” Cambyses mağlup mısır ordusu ve misir kralı psametikos olmak üzere tüm hanedan üyelerini idam ettirmiş kutsal mısır kültünü çiğnemiştir.

Cambyses rahipleri yok etmek için bir birlik gönderdi

Bir anlatıya göre’ki heredot bunu ifade eder mısır kültünde kutsal sayılan APİS boğası ve rahiplerini idam ettirmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Bununla yetinmeyen cambyses mısır ötesine Libya içlerine menphisteki rahipleri yok etmek için bir birlik göndermisti , hazindir bu kuvvet güçlü sahra fırtınalardan birine yakalanıp telef oldu

yaklaşık 50 bin kadar pers kuvveti çölün kızgın kumları altına gömülmüştü o dönem bu durum perslerin mısır panteonuna yapmış olduğu saygısız hareketlerin bir karşılığı olarak görüldü. Bu drum cambyses’ in ruh dünyasını iyice bozmaya başlamış akli dengesini kaybetmeye başlamıştı çok geçmeden persepolis ( iran ) dolaylarinda çıkan bir kargasa kralı kontrolü sağlamak için dönmeye mecbur kıldı fakat geçirdiği korkunç kaza kralın yaşamına mal olacaktı.

Kralın Bacağı enfeksiyon kapmıştı

Atına binerken belinde ki kılıcının bacağını kesmesi sonucu gelişen enfeksiyon büyük kralın hayatına mal olmuştu ve bu olay sonrası ahamenişler dönemi fetreti dediğimiz yaklaşık 10 yıllık bir kargaşa dönemi başlayacaktı bu durum büyük dareus ve kurmaylarının başa gelmesiyle son bulacaktı 


arkeoloji defterim

Bir Cevap Yaz

    Bir Cevap Yaz

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

    Google'da Biz