Antik YunanArkeoloji🌐

HELENİSTİK EVLİLİKLER

Helenistik Evlilikler: dönem (MÖ 323-31) Antik Yunan’da Helen krallıkların hüküm sürdüğü bir dönemdir. Bu dönemde evlilik, ekonomik ve sosyal güvence sağlamak, soyun devamını temin etmek ve sosyal statü kazanmak amacıyla yapılmaktaydı. Evlilikler sırasında genellikle aileler arasında anlaşmalar yapılır ve düğünler görkemli törenlerle kutlanırdı. Helenistik dönem evlilikleri, Antik Yunan evlilik kültüründe meydana gelen değişimlerin ve farklı kültürlerden gelen etkilerin bir sentezi olarak görülebilir.

Helenistik dönem evliliklerinde evli kadının hane içindeki rolü ve sorumlulukları tanımlanmış, eşler arasında eşitlik ön planda tutulmuştur. Bununla birlikte, eşler arasındaki uyumun evliliğin devamını sağlaması beklenir ve evlilikler boşanma ya da ölüm gibi nedenlerle sona erebilirdi.

Ayrıca Helenistik dönemde insanlar çok tanrılı dinlere inanıyor ve düğün törenlerinde tanrılardan yardım istiyorlardı. Helenistik dönem evlilikleri Antik Yunan evlilik kültürünün unsurlarının yanı sıra Mısır, İran ve diğer kültürlerden de etkiler taşımıştır.

Bu bilgiler Helenistik dönem evlilik kültürünün bir özeti niteliğinde olup daha detaylı bilgi için akademik kaynaklara bakılması tavsiye edilir.

Son Dönem

HELENİSTİK EVLİLİKLER: Yunanlılar sekiz yıl önce, lssos çarpışması’nın ardından Pers kraliyet ailesi mensuplarını savaş esiri olarak mahkum etmişlerdi. İskender bu süre zarfında ana kraliçe SISYGAMBIS’e saygıda kusur etmediği gibi ,kraliçe de Asya fatihinin iranlı aristokratların bir bölümünün sempatisini kazanmasına yardımcı olmuştu.

Dareios’un karısı STATERIA ve veliaht prens OKHOS bu sırada yaşamlarını yitirmişlerdi. Fakat prensesler BARSİNE ve DRYPETİS hayattaydılar. Yunan eğitimi aldıkları gibi, evlenecek yaşa geldiklerinden , seçkin bir yunan ‘la evlenmeyi umuyorlardı.

Helenistik Evlilikler

Beklenti içinde olan sadece onlar değildi. Suda’da gelinlik cağına gelmiş kalabalık bir kız grubu iskender’in önde gelen subaylarından biriyle evlenmek üzere hazır bekliyordu. Uzayıp giden yunan sarayı mensupları ve pers soylularının listesi tıpkı bir ” KİM KİMDİR” kataloğunu andırıyordu. Asya fatihi daha önce Dareios’un en büyük kızı BARSINE’yi kendisine eş olarak seçmişti, oysa şimdi 3. ARTAKSERKSES’in kızı PARYSATIS ile evleniyordu.

Tıpkı 3.ARTAKSERKSES , dünyevi babası Philippos , hatta tanrı babası ZEUS gibi iskender de , kiminle evlendiğine önem vermedi ; Ahameniş hanedanının iki ayrı kolunu temsil eden bu iki prensesle gerçekleştirdiği evliliklerin esas nedeni herşeyden önce politikti Fakat doğu Batı sentezi açısından ilk adım olmuştu.

Daha sonra Hefaistion’a öncelik tanınarak ( iskender’in aşığı Hefaistion) Dareios ‘un diğer kızı DRYPETIS”i kendine eş olarak seçmesine fırsat verildi. iskender’in en mahrem dostuna böylesi bir imtiyaz tanıması, onun ne denli özel bir statüde bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bu özel statüsü, eski bir pers makamı olan vezirlik kurumuna yeniden işlev kazandırılarak Hefaistion’un Suda’da bu mertebeye yükseltilmesiyle , iyice perçinlemişti.

Hefaistion ‘a tanınan ayrıcalığın bir benzeri de , KRATEROS’un eş seçiminde görülüyordu. O da bir Ahameniş prensesiyle evlendi :DAREIOS ‘un kardeşi OKSYATRES’ in kızı AMASTRİS . Süvari komutanı PERDIKKAS, MEDIA satrapı ATROPATES’in kızıyla evlendi; kralın danışmanı EUMENES ve iskender’in muhafızlarından PTOLEMAIOS ise sadık ARTABAZUS’un damatları oldular ve bu bir Cağın başlangıcı oldu Helenistik sentez..


mehmet-aslan

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu