Antik YunanArkeoloji🌐Mitoloji

Helenistik Dönem Nedir?

Helenistik Dönem Hakkında Bilgiler

Helenistik Dönem Nedir?

Helenistik dönemde ne oldu?

Bu dönem, Makedonyalı İskender’in İÖ 323 yılında ölümünden sonra başlayan ve yaklaşık 3 yüzyıl boyunca (İÖ 323-31) devam eden bir dönemdir. Bu dönem, İskender İmparatorluğu’nun dağılması ve bu imparatorluğun farklı krallıklara bölünmesiyle karakterizedir.

Helenistik dönem, Yunan kültürünün yayılması ve karmaşık bir kültürel etkileşim dönemidir. İskender, farklı kültürlerin etkileşimi sonucunda doğan birçok yeni kültürel unsuru benimsemiş ve dünya görüşünü etkilemiştir. Bu nedenle, Helenistik dönem boyunca birçok yeni felsefi okul, bilimsel gelişme ve sanatsal yenilik ortaya çıkmıştır.

Helenistik dönem, sanatın ve mimarinin geliştiği bir dönemdi. Özellikle İskender’in fetihleri sonrası farklı kültürler arasındaki etkileşim, yeni sanat ve mimari tarzların gelişmesine neden oldu. Bunun sonucunda Helenistik sanat, daha gerçekçi ve dramatik bir tarzda ifade edildi.

Helenistik dönem, felsefi düşüncenin de geliştiği bir dönemdi. Bu dönemde Stoacılık, Epikürcülük ve Sceptisizm gibi felsefi okullar ortaya çıktı ve birçok filozof, insanın doğası, ahlak ve evrenin yapısı hakkında düşüncelerini ifade etti.

Helenistik dönemde bilimde de birçok gelişme yaşandı. Matematik, astronomi, tıp ve coğrafya gibi birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Bunun sonucunda, Helenistik dünyasının bilimsel başarıları, batı dünyasının bilimsel gelişimine de büyük ölçüde katkı sağladı.

Sonuç olarak, Helenistik dönem, Yunan kültürü ve medeniyetinin dünya genelinde yayılması, yeni felsefi okulların ortaya çıkması, sanatın ve mimarinin gelişmesi ve bilimin ilerlemesi gibi birçok önemli olaya tanıklık etmiştir.

Helenistik Dönem (MÖ 330-30)

Bol kıvrımlı elbiseler, vücudun farklı yönlerde zıtlık oluşturacak biçimdeki zor duruşları ve ifade, heykeltıraşlara konu olmuştur. Acı, korku, keder ve sevinç gibi ifadeler ve bu duygularla uyumlu zaman zaman abartılı hareketler heykellerde görülen özelliklerdir. Heykeltıraşların mitolojik hikâyeler veya tarihî olaylardan esinlenmeleri ve teknik açıdan oldukça güç olan grup heykellerine karşı ilgileri yine bu dönemde ağırlık kazanmıştır. Eskiye kıyasla dinî konulardan uzaklaşılmıştır. Dönemin en ünlü sanatçılarından biri olan Lycippos, Polykleitos tarafından getirilen başın gövdeye olan 1/7 oranını, figürlere daha ince, esnek ve uzun görünüm kazandıracak biçimde 1/8’e çıkartmıştır. Dönemin ünlü eserlerinden biri olan BERGAMADA’Kİ ZEUS ATARI kabartma­larında bu özellikler açıkça görülmektedir. Dönem heykel­tıraşlığının diğer ünlü eseri, Laokoon ve oğullarının yılanlar tarafından öldürülüşünü tasvir eden heykel grubudur. Rahip Laokoon ve oğullarının Apollon tarafından gönderilen yılanlarla mücadelesinde, figürlerin acı ve ıstırap dolu yüz ifadeleri, gergin vücutları ile uyum içindedir. Heykeltıraşlar tasvir edilen figürlerin kıyafetlerinin yansıtılmasında da oldukça başarılıdır.

Semadirek Adası’nda bir deniz zaferinin anısına dikilmiş olan zafer tanrıçası Nike Heykeli sanatçıların bu konuda ulaştığı yüksek teknik ve artistik düzeyi en iyi yansıtan eserlerden biridir. Bir geminin pruvasına yeni ayak basan tanrıçanın kanatları rüzgârın etkisiyle tamamen açılmış, güçlü rüzgâr ince giysisini vücuduna yapıştırmıştır.

Helenistik Dönem heykelleri
Helenistik Dönem heykelleri

Helenizm nedir

Helenizm, İskender İmparatorluğu’nun yayılması sonucu ortaya çıkan kültürel bir harekettir. Bu dönem, MÖ 4. yüzyılın sonlarında başlayıp, Roma İmparatorluğu’nun yükselişine kadar devam etmiştir. Bu dönemde Yunan kültürü, batı dünyasının kültürünün temelini oluşturdu.

Helenistik dönem, farklı kültürlerin etkileşimi sonucunda doğan birçok yeni kültürel unsuru benimsemiştir. Bu nedenle, Helenistik dönem boyunca Yunan kültürü, Orta Doğu, Asya ve Mısır gibi farklı bölgelerde etkili olmaktadır. Helenizm, Yunan felsefesi, sanatı, mimarisi ve bilimi gibi birçok alanda da büyük ilerlemelere sahne olmuştur.

Helenizm, Yunan kültürünün yayılması ve farklı kültürlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan karmaşık bir kültürel harekettir. Bu hareket, batı kültürü ve medeniyetinin temellerini oluşturmuş. Günümüzde bile batı dünyasının kültürü üzerinde büyük etkilere sahiptir.

Helenistik Dönem Nedir? yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Diğer bir yazımızda Savaş Tanrısı Ares /Heykel Sanatı Helenistik dönem hakkındaki makalemizi okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu