«

Helenistik Dönem (MÖ 330-30)

Helenistik Dönem, Bu dönemde Yunan kültürünün, Ön Asya ve Mısır kültürlerinden etkilenmesi sanatta da köklü değişimlere neden olmuştur. Mimaride olduğu gibi heykel ve kabartmada geleneğe bağlı olmakla birlikte, konuları ve eğilimleri açısından yeniliklere açık bir sanat anlayışı görülmektedir.

Helenistik Dönem (MÖ 330-30)

Bol kıvrımlı elbiseler, vücudun farklı yönlerde zıtlık oluşturacak biçimdeki zor duruşları ve ifade, heykeltıraşlara konu olmuştur. Acı, korku, keder ve sevinç gibi ifadeler ve bu duygularla uyumlu zaman zaman abartılı hareketler heykellerde görülen özelliklerdir. Heykeltıraşların mitolojik hikâyeler veya tarihî olaylardan esinlenmeleri ve teknik açıdan oldukça güç olan grup heykellerine karşı ilgileri yine bu dönemde ağırlık kazanmıştır. Eskiye kıyasla dinî konulardan uzaklaşılmıştır. Dönemin en ünlü sanatçılarından biri olan Lycippos, Polykleitos tarafından getirilen başın gövdeye olan 1/7 oranını, figürlere daha ince, esnek ve uzun görünüm kazandıracak biçimde 1/8’e çıkartmıştır. Dönemin ünlü eserlerinden biri olan BERGAMADA’Kİ ZEUS ATARI kabartma­larında bu özellikler açıkça görülmektedir. Dönem heykel­tıraşlığının diğer ünlü eseri, Laokoon ve oğullarının yılanlar tarafından öldürülüşünü tasvir eden heykel grubudur. Rahip Laokoon ve oğullarının Apollon tarafından gönderilen yılanlarla mücadelesinde, figürlerin acı ve ıstırap dolu yüz ifadeleri, gergin vücutları ile uyum içindedir. Heykeltıraşlar tasvir edilen figürlerin kıyafetlerinin yansıtılmasında da oldukça başarılıdır.

Semadirek Adası’nda bir deniz zaferinin anısına dikilmiş olan zafer tanrıçası Nike Heykeli sanatçıların bu konuda ulaştığı yüksek teknik ve artistik düzeyi en iyi yansıtan eserlerden biridir. Bir geminin pruvasına yeni ayak basan tanrıçanın kanatları rüzgârın etkisiyle tamamen açılmış, güçlü rüzgâr ince giysisini vücuduna yapıştırmıştır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mehmet aslan

Bir Cevap Yaz

    Bir Cevap Yaz

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

    Google'da Biz