Antik PersAntik YunanArkeoloji🌐

Ahameniş İmparatorluğu Darius

Ahameniş İmparatorluğu Darius: Antik Pers İmparatorluğunun devamı olarak kurulmuş bir imparatorluktur. İmparatorluk, M.Ö. 550 yıllarında Kyrus tarafından kurulmuş ve İskender’in ölümünden sonra yönetimi Darius’a geçmiştir. Ahameniş İmparatorluğu, o dönemde Avrupa, Asya ve Afrika’yı kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

Ahameniş İmparatorluğu, o dönemde güçlü bir devlet yapısına sahipti ve imparatorluğun sınırlarını koruyan bir orduya sahipti. İmparatorluk, hükümdarlarının güçsüz olan bölgeleri ele geçirmelerine ve kuvvetli olan bölgeleri koruyan bir sistem kurmalarına olanak tanıyan bir yapıya sahipti.

Ahameniş İmparatorluğu, kültürel ve ekonomik açıdan da zengindi. İmparatorluk, birçok farklı dil ve din barındırmasına rağmen, birçok insan arasında bir uyum sağlamıştır. Ahameniş İmparatorluğu’nun en önemli kültür mirası, Pers yazısıdır. Bu yazı, imparatorlukta kullanılan resmi dil olarak hizmet vermiştir ve günümüze kadar gelebilmiştir.

Ahameniş İmparatorluğu, M.Ö. 330 yıllarında İskender tarafından ele geçirilmiştir. Ancak, imparatorluğun kültürel ve ekonomik mirası, bugün hala görülebilmektedir ve Ahameniş İmparatorluğu, tarih boyunca en güçlü ve başarılı imparatorluklardan biri olarak kabul edilir.

Ahameniş imparatorluğu Darius

Ahameniş İmparatorluğu, birçok farklı etnik kökenli insanı içerebilen bir yapıya sahipti. Bu, imparatorlukta birçok farklı kültürün ve inancın varlığına neden olmuştur. İmparatorluk, birçok farklı dil ve kültür arasında uyum sağlamayı amaçlamıştır. Bununla birlikte, imparatorlukta egemen olan Pers kültürü ve dilinin önemi, diğer kültürlerin önemini azaltmıştır.

Ahameniş İmparatorluğu, ekonomik olarak da zengindi. İmparatorluk, çok sayıda ticaret rotasına sahipti ve bu rotalar aracılığıyla birçok farklı ülkede ticaret yapılmıştır. İmparatorluk, aynı zamanda birçok farklı maden kaynağına sahipti ve bu kaynaklar aracılığıyla zenginliğini koruyan bir ekonomiye sahipti.

Ahameniş İmparatorluğu, tarih boyunca birçok farklı kültürün ve inancın bir arada bulunabildiği örnek bir yapıdır. İmparatorluk, bugün hala görülebilen kültür mirası, ekonomik zenginliği ve güçlü bir devlet yapısı ile tarihteki en güçlü imparatorluklardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, Ahameniş İmparatorluğu, tarihsel ve kültürel açıdan önemli bir yapıdır ve bugün de araştırılması ve öğrenilmesi gereken bir konudur.

Pers Okysatres Savaşçı kişiliğinden övgüyle bahsedilen Pers oksyatres ,Dareus’un kardeşlerinden biriydi iskenderin atını Dareus’un üzerine sürdüğünü görünce kardeşinin kaderini paylaşmak için yanıp tutuşmaya başladı ona refakat eden en usta savaşçılara kendisini takip etmelerini bildirdi, onlarla birlikte iskender ve yanındakilerin peşine düştü. Sergilediği bu kardeş sevgisi gösterisinin sayesinde perslerin nazarında yüceleceğini düşünüyordu. Dareisun savaş arabasının önünde delice çarpışmaya başladılar; oksyatres düşmanı kolaylıkla alt ederek, içlerinden çoğunu öldürmeyi başardı ancak iskender ve yanındakiler çok daha ustaca savaşıyorlardı.

İskender ve Darius

İskender, Makedonya Kralı III. Alexandros olarak da bilinir. Babası II. Philippos tarafından eğitildi ve yüksek bir askeri eğitim alan İskender, Babil İmparatorluğu’nun sonunu getirerek tarihteki en büyük imparatorluklardan biri olan İskenderiyeli İmparatorluğu’nu kurdu.

Darius III, Pers İmparatorluğu’nun son imparatorudur. İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü savaşların karşı tarafında yer almıştır.

Bakışma sahnesi, İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü savaşlarda gerçekleşti ve İskender’in Pers ordusunu bozguna uğratması ile sonuçlandı. Sahne, İskender’in Darius ile yüz yüze gelmeleri ve birbirlerine bakmaları anısını anlatır.

Sahnedeki olay, İskender’in güçsüz Pers ordusunun bozguna uğramasına ve Darius’un kaçmasına yol açmıştır. Bu sahne, tarihi ve kültürel önemi bakımından önemlidir çünkü İskender’in Pers İmparatorluğu’nun sonunu getirmesi ve dünya tarihinde unutulmaz bir yer edinmesine yol açmıştır.

İskender, güçlü, atılım yapmaktan korkmayan ve zeki bir lider olarak tanımlanır. Darius ise zayıf ve pasif bir lider olarak görülür ve ama hırsları olan bir karakterdir. Pers İmparatorluğu’nun sonunun getirilmesine neden olmuştur.

Ahameniş İmparatorluğu Darius Hikayesi

Çok geçmeden Dareisun savaş arabasının etrafında ceset yığınları yükselmeye başladı. Bir anlığına, iki kral birbirinin gözlerinin içine derince bakakaldı. ” İşte bu sahne , pompei’de bulunan ünlü mozaikte resmedilmiştir bknz.” Dareisun savaş arabasının atları yara bere içinde kalmıştı ve etraflarını saran ceset yığınından ürkmüşlerdi.

İKİ KRALIN BAKIŞTIĞI O SAHNE
büyük iskender mozaiği napoli ulusal arkeoloji müzesi

Ahameniş İmparatorluğu Darius

Artık söz geçirilemez hale gelmişler, dareiosu neredeyse düşmanın içine sürüklemeye başlamışlardı fakat büyük tehlike içindeki kral DAREUS dizginleri bizzat alarak , konumunun getirdiği şeref ve haysiyeti hiçe sayarak geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebe meydanı dışkı kokuyordu, anlaşılan ölülerin gevşeyen kasları vücut kokularını dışarıya veriyordu, ertesi sabah güneş yükselmeye başladığında, pinaros kıyılarının her yanı cesetlerle doluydu Ahura mazda nişaneli oyma araba tüm ihtişamıyla meydanda duruyordu, halen belirli aralıklarla kasılıp can çekişenler ,orada burada inleyen yaralılar, gece boyunca köpek ve kuşlara yem oldukları görülen cesetler 4 bir yanı sarmıştı ,100.000 ölü beden pinarosu karartıyordu

Askerlerin kimi başı boş dolaşan atları yakalıyıp , katılaşmaya yüz tutmuş cesetlerden zırh, silah ve diğer değerli eşyaları çıkarırken iskender Dareisun önceki gün yay ve kaftanını bırakmış olduğu savaş arabasını inceliyordu, araba her iki tarafındanda altın ve gümüşle bezenmiş tanrı ahura-mazda betimleriyle süslenmişti parıldayan değerli taşlar, işlenmiş yekesinin arasında, her biri bir arşın boyunda ataları NABU ve MARDUK.

Yapılan yoklama sırasında yaklaşık 4500 yaralının dışında, eksik görülen 150 yunan süvarisinin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı .Bunun dışında 302 Asker de kayıptı toplamda İskender’in ordusu 5000 ölü vermişti. Bu sayı mevcut birliklerinin onda biri kadarını gösteriyordu; anlaşılan zafer, ağır kayıplar verilerek elde edilmişti. Ölüler büyük merasimlerle defnedildi, ordu savaş pozisyonunda yürütüldü günün geri kalan bölümünde yarım kalan işler bitirildi. Yaralılar tedavi edildi ölen pers askerlerinin bedenleri üzerindeki değerli eşyalar ayıklanıp toparlandı, ganimet kayıtlara geçilip paylaştırıldı. Kuşkusuz İskender için de bu dönemin anlamı büyüktü.

önerilen yazı Büyük Darius ve ilk imparatorluk


mehmet aslan

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu